fbpx

Rapport från Härnösand stift

En kort rapport från POSK ordförande i Härnösands stift.
(uppdaterad 30 sept)

Inför valet 2013 var Härnösands stift den enda stiftsstyrelse som beslöt att använda sig av så kallad "inskränkt valbarhet" i samband med att man beslöt minska antalet valkretsar i stiftsfullmäktigevalet. De nya valkretsarna är Ångermanland, Medelpad och Jämtland/Härjedalen. Den inskränkta valbarheten innebär att en kandidat för att bli vald i en valkrets måste vara folkbokförd i den valkretsen.

För vår del hade vi en del problem att få till kandidater på de olika listorna men lyckades till sist med bra listor i de olika valkretsarna. I majoriteten av församlingarna i Jämtlands län ökade valdeltagandet. I Västernorrland var det tvärtom. I några församlingar i stiftet röstade så många som var femte medlem.

De sjuhundra röster som POSK har tappat kanske kan tillskrivas att Härnösands Domkyrkoförsamling saknade POSK-lista. Man kan också fundera över vilken påverkan den inskränkta valbarheten hade.

Lägsta valdeltagandet i Härnösands stift:
1.    Timrå församling 10,3 procent (+-0)
2.    Härnösands domkyrkoförsamling 10,5 procent (-2,5)
3.    Gudmundrå församling 10,6 procent (-4,0)
4.    Sundsvalls pastorat 10,7 procent (-1,4)
5.    Njurunda församling 10,8 procent (-2,4)
Sköns församling 10,8 procent (-1,6)
Tännäs-Ljusnedals församling 10,8 procent (-0,3)

Det som vi i Härnösands stift bör jobba med är att kolla varje församling och se vilka obundna grupperingar som finns där och på ett tidigt stadium erbjuda dessa att organisera sig i POSK. Idag finns det en hel del grupperingar som hänger löst utan någon koppling till ett riksförbund.

Härnösand 2013-09-23
Torkel Selin
POSK Härnösands stift