fbpx

Rösta för Guds skull

Rösta för Guds skull inte på ett riksdagsparti i kyrkovalet

I förra kyrkovalet röstade nästan en miljon människor. Nu hoppas många att det ska bli ännu fler. Men var det bra att kanske tio gånger fler röstade än vad som någorlunda regelbundet besöker en gudstjänst? På vilka grunder fattade dessa 90 procent av de röstande sina beslut?

De fick försöka hitta något de kände igen, och det finns närstående grupper till alla de åtta riksdagspartierna så de flesta kunde lyckas med det. Men särskilt väl övervägda ställningstaganden i kyrkliga frågor var det oftast inte som låg bakom de röster som hamnade i valurnorna.

Detta gav de tre rent partipolitiska grupper S, C och SD som ställde upp i kyrkovalet mer än hälften av platserna i kyrkomötet. Dessa tre riksdagspartier uppträder i fårakläder i kyrkopolitiken och kallar sig där nomineringsgrupper, fast det är förstås deras vanliga partistyrelser som fastställer valprogrammen och ger dem legitimitet.

När samma grupper ska företräda det allmänna samtidigt som de borde stå upp för kyrkans intressen blir det kyrkan som förlorar. De två främsta folkvalda i kyrkostyrelsen kommer från S och C, ett regeringsparti och ett av dess stödpartier. Vilken sida tror ni de står på när det kommer till kritan?

Men det finns partipolitiskt oberoende alternativ, grupper som har växt fram i den kyrkliga myllan. De representerar kyrkan och alla dess medlemmars intressen betydligt bättre än något riksdagsparti.

Även de grupper som förenas av mer eller mindre sekulära ideologier utan att vara direkt beroende av sina motsvarigheter i de allmänna valen har kommit en bit på väg mot insikt om hur kyrkan bör styras. Skiljelinjen kan därför sägas gå mellan S, C och SD, och de övriga.

I kyrkovalet kan vi tillsammans befria kyrkan från partipolitiken, gör din röst hörd och rösta för Guds skull inte på ett riksdagsparti!

Mats Rimborg, ordförande för POSK i Göteborgs stift. Ledamot i POSKs riksstyrelse.

(originalartikeln i DN 4 sept har 6727 tecken)

https://www.dn.se/debatt/rosta-for-guds-skull-inte-pa-ett-riksdagsparti-i-kyrkovalet/

5 kommentarer till “Rösta för Guds skull”

  • Carina Etander Rimborg

   Hej BritaMaria. POSKs inställning i den frågan framgår av det vi har skrivit i vårt program. https://www.posk.se/vi-vill/program/#ekonomisk-h%C3%A5llbarhet
   POSK vill att Svenska kyrkan ska tala tydligt om vårt ansvar för skapelsen och för att motverka klimatförändringarna. På alla nivåer ska kyrkan sträva efter att leva upp till detta ansvar i förvaltning, konsumtion och resande. Kyrkan bör fortsätta att vara aktiv i det offentliga samtalet om klimatomställningen. Skapelseteologi och ansvarstagande bör ha en självklar plats i förkunnelse, liturgi och bön.

   Svenska kyrkan ska även tala tydligt om vikten av en mer rättvis resursfördelning av jordens tillgångar. När vi konsumerar varor och tjänster som producerats i utvecklingsländer ska vi efterfråga sådant som produceras i en god arbetsmiljö och gynnar en hållbar utveckling.

   POSK anser att all förvaltning av egendom i kyrkan ska göras i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Att förvalta Guds gåvor är ett uppdrag som sträcker sig mot framtida generationer. POSK menar därför att all egendoms- och kapitalförvaltning ska vara långsiktig, effektiv och bedrivas på ett etiskt och ekologiskt ansvarsfullt sätt. Eftersom intäkterna från kyrkoavgiftsmedel ser ut att minska i framtiden behöver möjligheterna att hitta alternativa finansieringskällor utredas i relation till hur kostnadsutvecklingen ser ut att bli.

 1. Maria Klasson Sundin

  Inte ska väl vi i Posk argumentera för att kyrkomedlemmarna inte ska använda sin rösträtt? Det har de all rätt att göra och vi ska vara glada för det engagemang detta röstande ger uttryck för. Det är vårt ansvar som nomineringsgrupp att informera de röstberättigade på bästa möjliga sätt om var vi står så att de kan välja klokt. Vår kritik av nuvarande valsystem och av riksdagspartiernas medverkan är ju en annan, som handlar om kyrkans oberoende i relation till staten och om att relationen mellan kyrkans beslutsnivåer måste bli starkare. Den här typen av artiklar hjälper inte vår sak, utan får oss snarare att framstå som odemokratiska elitister.

  • Carina Etander Rimborg

   Hej Maria! Ja, det är precis som du skriver. Vår kritik av valsystemet är just att riksdagspartiernas medverkar och deras påverkan från en partipolitisk agenda styr kyrkan .
   Det är inte så att att POSK inte vill att medlemmarna inte ska rösta. Och läser du hela artikeln i DN så framgår det också. Men artikeln pekar på det orimliga i hur 90% av de röstande inte har någon aning om vad de röstar till eller vad det får för konsekvenser. Så självklart vill POSK att medlemmarna ska rösta – men då ska valsystemet i ett valsystem där de politiska partierna inte finns representerade så som i dag.

  • Mats Rimborg

   Ett högt antal röstande utgör i sig inget problem. Jag uppmanar ingen att stanna hemma på valdagen, och ännu mindre vill jag hindra någon från att gå och rösta. Inte från att ställa upp i valet heller, för den delen.

   Men jag vill uppmärksamma konsekvenserna av att så många av de som röstar vet så lite om kyrkan och dess frågor, och därför i hög grad nöjer sig med att rösta på något av de riksdagspartier som de brukar göra i de allmänna valen. Det är en alltigenom dålig idé, eftersom dessa baseras på sekulära ideologier, och därför inte har mycket av värde att tillföra kyrkan.

Lämna ett svar

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>