Debatt i svenska medier

Här samlar vi debattartiklar och insändare inför Kyrkovalet 2017 som varit införda i svenska tidningar och nätsajter – ledarartiklar och texter skrivna av någon/några POSK-medlemmar eller av företrädare för andra nomineringsgrupper eller åsikter.
Vi länkar även till en del nyhetsartiklar av intresse i sammanhanget.

För åsikter i länkade inlägg svarar respektive författare.

 

Se även menyvalet ”Skafferi” här till vänster!

Hämta idéer, argument och formuleringar från inlägg här på sidan, och skriv egna debattinlägg i lokala medier på er ort!

 

(Ej tidsbundet): ”Tre frågor till Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan”  
POSK svarar på frågor till nomineringsgrupperna bl.a. om vad som är våra viktigaste frågor

Debatt med inslag om partipolitik, öppenhet och tolerans i Göteborgs-Posten:  

170906: ”Tolerans förutsätter respekt för andras åsikter
I sin slutreplik ger Mats Rimborg svar på tal till S och ÖKA: ”Några motståndare till prästvigda kvinnor eller sådana som kämpar mot samkönade äktenskap ryms inte inom POSK, om detta råder inga tvivel,”.  
170905: ”Vår kyrka är öppen för alla
Replik till Mats R från Björn Edvardsson (S). ”Vi inom S kämpar den goda kampen för öppenhet”, hävdar han.
170905: ”POSK:s systemskifte innebär mindre öppenhet
Motinlägg till Mats R från Jonatan Hanson, ÖKA, som vill visa tolerans för alla som vill gifta sig i Svenska kyrkan” (???) 
170904: ”Svenska kyrkan behöver ett systemskifte
”Kyrkan behöver ingen samhällspolitisk ideologi från något riksdagsparti, eftersom det är kyrkans liv som ska flöda ut i samhället och inte tvärtom”. Debattartikel av Mats Rimborg i Göteborgs-Posten.

170830: ”Indirekta val skulle sätta församlingarna i kyrkopolitikens centrum
”Ett skifte där den lokala nivån blir viktigast skulle troligtvis ge helt andra valrörelser, med mer fokus på församlingarnas liv och behov. Kanske skulle det också bli mindre utrymme för krafter utan egentlig församlingsanknytning”. Ledare av Petter Bergner i Östersunds-Posten.

170830: ”Ser S kyrkan som statskyrka?” 
”Det är önskvärt att socialdemokrater och medlemmar i andra partier deltar i församlingslivet. Men det är inte det sekulära partiet och dess styrelse som indirekt ska leda Svenska kyrkan eller besluta hur och på vem enskilda förtroendevalda ska rösta i kyrkomötet”. Debattinlägg av Nils Gårder i tidningen Dagen.

170829: ”Partipolitiken hör inte hemma i kyrkovalet” 
”Kyrkan ska värna om svaga och utsatta, stå upp för fred och rättvisa. Den behöver tala klarspråk i det offentliga samtalet. När det sker ska det grundas på kristen tro och teologisk reflektion – inte på partipolitiska program”. Hans Brusewitz och Celina Falk i Norrländska Socialdemokraten.

170829: ”Partigängarna i kyrkan vill ej förstå” 
”Såväl Socialdemokraterna som Centerpartiet lever i riksdagen efter principen att religionen är en privatsak … Likväl är partierna intresserade av att ha företrädare som påverkar kyrkan styrelse. Nog är det rätt besynnerligt.”. Ledare av Mats Olofsson i Västerbottens-Kuriren.

170824: ”Gudstro ska inte vara partipolitik” 
”En av kristendomens verkliga grundpelare är att vara en universell kraft, lika giltig för alla, överallt. Då blir SD-teologin rent snurrig”. Ledare av Erik Helmersson i Dagens Nyheter.

170822: ”Ett val som angår många
”Det handlar inte om att se ner på vanlig partipolitik i stat och kommun – men det är i de sammanhangen som de traditionella partierna hör hemma”. Inlägg av Inge-Bert Täljedal i Västerbottens-Kuriren. Inge-Bert är POSK-are och v. ordf. i kyrkofullmäktige i Umeå. Tidigare rektor för Umeå universitet, och aktiv (s)-kommunpolitiker; ordf. i kommunfullmäktige och ordf. i kulturnämnden.

En något märklig debattartikel av en (s)-kandidat väckte en del reaktioner: 

170824: ”Skrota partipolitiken – demokratin fungerar ändå
Gunvor Torstensson, POSK, kommenterar i Kyrkans tidning. 
170821: ”Att ställa upp som förtroendevald i kyrkan utan att vara kristen är absurt
Kommentar till Pierre Kjellin. Intervju i Dagen med Lars-Gunnar Frisk, Umeå.
170817: ”Skrota partipolitiken – satsa på välfärdssektorn
Pierre Kjellin, (s)-kandidat, om att han inte är kristen, och att kyrkan ska satsa på ”mer av socialt arbete och mindre av religiösa och ideologiska ställningstaganden”.

Debatt om partipolitiken i Västerbottens-Kuriren 

170823: ”Kyrkovalet handlar om strukturer, inte enskilda
Replik av Leif Hognert på Nils-Åke Sandströms replik 21/8.
170821: ”Partipolitiskt oberoende en populistisk hållning
Nils-Åke Sandström, (c), invänder mot Leif Hognerts inlägg 15/8.
170815: ”Kyrkovalet – politik men inte partipolitik
Leif Hognert, POSK i Umeå, debatterar i Västerbottens-Kuriren.

170817: ”Kyrkan ska styras av tro och teologi
Debattartikel i Västmanlands läns tidning av Anders Brunnstedt, Falun.

170811: ”Statskyrkosystemet spökar ännu” 
Ledare i tidningen hela Hälsingland.

Intervju i Kyrkans tidning med Hans-Olof Andrén och efterföljande debatt om hur partipoitiken kan avskaffas i kyrkan: 

170824: ”Hoppas att partierna drabbas av ideologisk klarsyn
Hans-Olof Andrén svarar på nedanstående och en annan artikel, om hur detska bli slut på partipolitiken i kyrkan.
170817: ”Ska inte Svenska kyrkan vara en folkkyrka?
(Anonym) reagerar på Hans-Olof Andrén och tycker det är orimligt att diskutera de politska partiernas deltagande i kyrkovalet.
170804: ”Bort med partipolitik och fram för mer musik
Kyrkans tidning intervjuar POSKs ordförande Hans-Olof Andrén.

170803: ”Kyrkan har blivit en arena för politiskt maktutövande” 
Anders Runesson, Professor i Nya testamentet, Universitetet i Oslo, i Kyrkans tidning.

170801: ”Politiska partier ska inte styra kyrkan
Debattartikel av POSKs ordförande Hans-Olof Andrén i Dagen.

170727: ”Lyssna till kyrkomusikens kraft” 
Anders Brunnstedt skriver i Västmanlands Läns tidning om en av POSKs tre valfrågor, kyrkomusiken.

Debatt i ETC-Göteborg mellan fackliga företrädare (Kommunal), Jesper Eneroth (s) och Mats Rimborg, POSK i Göteborg:

170614: ”Låt inte kyrkan bli en bakåtsträvare i samhället  (Kommunalrepresentanter)
170615:  ”Kyrkan behöver inte riksdagspartiers ideologi  (Mats Rimborg)
170616: ”POSK går emot kyrkoordningen  (Jesper Eneroth)
170621: ”Fundera på vilken kyrka vi vill ha(Kommunalrepresentanter)
170622: ”Medlemstappet ett större bekymmer   (Mats Rimborg)

170616 ”Framgång för SD kan rita om kartan för kyrkoval
Intervju med POSKs ordförande Hans-Olof Andrén i Dagen.

170611: ”Både S och SD är skadliga för Svenska kyrkan
Mats Rimborg skriver i Svenska Dagbladet. (Tyvärr ligger den bakom betalvägg, men man kan testa SVD Digital gratis i 2 månader).
Annars kan den laddas ner som PDF här.

170511: ”Kyrkan behöver annan demokrati
Kristin Molander, POSK-kandidat i Stockholm i tidningen Dagen om former för demokratiska beslut i de yrkliga sammanhangen.

Johan Tyrberg och Hans-Olof Andrén i Kyrkans tidning om biskopars möjligheter att påverka: 

170518: ”Ge rösträtt åt biskoparna!
Hans-Olof Andrén i en kommentar till Johan Tyrberg.
170505: ”Biskopars möjligheter att direkt påverka församlingarna bör öka
Biskopen i Lund, Johan Tyrberg i Kyrkans tidning.

Inlägg och repliker i Västerbottens-Kuriren, mellan POSK och (c): 

170419: ”Klargöra skillnader inför kyrkovalet är inte att misstänkliggöra” 
Lars-Gunnar Frisk och Anna-Sara Walldén svarar i Västerbottens-Kuriren på angrepp 170407 från centerföreträdare.
170407: ”Misstänkliggör inte andra nomineringsgrupper i kyrkovalet” 
Centerföreträdare reagerar på tidigare inlägg i Västerbottens-Kuriren av Lars-Gunnar Frisk och Anna-Sara Walldén.
170328: ”Stärk de obundna krafterna i kyrkovalet – avveckla partipolitiken” 
Debattinlägg i Västerbottens-Kuriren av POSK-kandidaterna Lars-Gunnar Frisk, Umeå och Anna-Sara Walldén, Lycksele. Lars-Gunnar Frisk är vice ordförande i stiftsstyrelsen i Luleå stift, och Anna-Sara Walldén är en centerpartist som tidigare representerat centern i kyrkomötet men som 2017 kandiderar för POSK.

170406: ”Bort med partipolitiken Stöd de obundna i kyrkan” 
Debattinlägg i Norrbottens-Kuriren av POSK-kandidaterna Lars-Gunnar Frisk, Umeå och Celina Falk, Luleå. Lars-Gunnar Frisk är vice ordförande i stiftsstyrelsen i Luleå stift, och Celina Falk har tidigare representerat Miljöpartister i Svenska kyrkan i kyrkomötet men kandiderar 2017 för POSK.

170403: ”De lämnar (S) för Kyrkans väl” 
Intervju i Norrländska socialdemokraten med några tidigare (s)-ledamöter i kyrkopolitiken i Boden som nu lämnat (s). Några av dem som lämnar kandiderar 2017 för POSK till stiftsfullmäktige och kyrkomöte, bl.a. Irene Gustafsson, som 2014-2017 representerat (s) i stiftsfullmäktige och domkapitel. Irene har tidigare även representerat (s) i kyrkomötet.

170321: ”Avveckla partipolitiken i Svenska kyrkan” 
Anders Brunnstedt, POSK i Falun, i Dalarnas tidningar. (Finns ej på tidningens webb.) Dokument, som PDF   Word (doc)

En serie replikskiften i Kyrkans tidning i mars-april: 

170412: ”Vi inom POSK är lojala mot fattade beslut
Linda Isberg, POSK i Malmö i en slutreplik till Lennart Hallengren.
170406: ”Hur ser Socialdemokraterna på Jesus?
Johan Garde svarar i Kyrkans tidning med en motfråga.
170330: ”Den som röstar på POSK vet inte vad rösten betyder
Lennart Hallengren (s), insinuerar vidare om POSK.
170316: ”Vi följer demokratiskt fattade beslut
Linda Isberg, POSK i Malmö ger sitt svar till Lennart Hallengren (s).
170316: ”POSK står för mångfald och respekt
POSKs ordförande Hans-Olof Andrén svarar på (s)-företrädaren Lennart Hallengrens insinuationer.
170309: ”Vad tycker POSK om samkönade vigslar?
Lennart Hallengren (s), tror sig i Kyrkans tidning avslöja något om POSK.

170313: ”C-väljare är kyrkomedlemmar” 
Centerföreträdare reagerar på tidigare inlägg i Västerbottens-Kuriren av ledarskribenten Mats Olofsson.

170308: ”Hopplöst försvar av obegripligt val” 
Krönika av Västerbottens-Kurirens ledarskribent Mats Olofsson, med kommentarer till reaktioner från några (c)-företrädare.

170228: ”Kyrkovalet – inget som angår riksdagspartierna” 
Krönika av Västerbottens-Kurirens ledarskribent Mats Olofsson 170228.

161005: ”S anklagas för skrämselpropaganda i kyrkovalet
Reportage och intervju med Lars-Gunnar Frisk i tidningen Dagen.

160821: ”Befria Svenska kyrkan från partipolitiken” 
Debattartikel i Svenska Dagbladet 160821.
Ulla Birgersdotter, Elisabeth Berggård, Jan-Hugo Nihlén, Ylva Vladic Stjernholm,
POSK-medlemmar i POSK i Stockholms stift.

Ladda ner som pdf