Kyrkans framtid i Hällefors-Hjulsjö församling

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, POSK, finns till för att ge kyrkligt engagerade personer en plattform i kyrkovalet, för att kunna ställa upp och ta ansvar som förtroendevald i Svenska kyrkan utan att behöva tillhöra ett allmänpolitiskt parti, och utan att knyta sitt kyrkliga ansvarstagande till ett sekulärt partiprogram.
Kyrkans framtid i Hällefors-Hjulsjö församling tillhör POSK, och ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 

Kyrkans framtid i Hällefors–Hjulsjö församling är en del av POSK,  partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan.

 

 

En fri kyrka på -riktigt.

Den Svenska Kyrkans koppling till staten och allmänpolitiska organisationers inflytande skall upphöra,

Tro och gemenskap i stället för patipolitiskt ställningstagande och åsikter.

Församlingen är grunden för kyrkans verksamhet.

Kyrkorådets roll och ansvar skall stärkas lokalt.

Värna kyrkans budskap om alla människors lika värde, mångfald och respekt.

Kyrkomusiken och körernas verksamhet skall stärkas.

Ungdomsverksamheten, och dess mötesplatser skall utvecklas.

Värna kyrkobyggnaderna och kyrkogårdarnas kulturarv. Verka för ett hållbart miljöarbete för klimatet.

Kyrkans Framtids kandidater till kyrkovalet 2021.

Marianne Andersson                                                                           Anneli Rautio

Frank Poot                                                                                             Tommy Kvarnström

Kicki Falk                                                                                                Sinikka Börjel

Bo Sander                                                                                                Birgitta Törnqvist

Pontus Viberg Karlsson

 

Vi önskar nya medlemmar hjärtligt välkomna.

 

Styrelsen:

Ordförande: Marianne Andersson

Ordinarie Ledamöter: Erik Eliason, Bo Sander, Tommy Kvarnström,  Kicki Falk.

Kontaktperson: Kicki Falk ingacarinfalk@gmail.com Mobiltfn 070-585 20 55

 

Toppbild: Hällfors kyrka, exteriör. Av Larske – Eget arbete, CC BY-SA 3.0.