Ny film från kyrkodagarna

Jag har tyvärr stött på ett större problem när jag skulle läsa in filmerna till datorn. Av oförklarlig anledning (ännu) så blir inte alla filmer och föredrag inmatade. Så jag har inte kunnat lägga upp Hannah Kroksson och Maria Wingård som berättar om barnkonsekvensanalysen och projektet Dela tro – dela liv.

Men jag har i alla fall fått till Jonas Lindbergs föredrag om Sverigedemokraterna. Här kan du se det:

 

POSK kyrkodagar 11-12 januari Jonas Lindberg from POSK En fri röst i kyrkovalet! on Vimeo.

"Gud från ditt hus…"

Fastigheter var det stora temat i Kyrkans Tidning i senaste numret.

Det var också temat på en av de föreläsningar vi fick lyssna på under kyrkodagarna i Uppsala.

Per Lindberg är POSKs representant i utjämnings- och fastighetsutredningen. Den 15 april 2015 ska de lämna sitt förslag till kyrkostyrelsen, som sedan skickar ärendet vidare till kyrkomötet.

Här nedan kan se se Pers föredragning och lite längre ner se hans powerpoint.

POSK Kyrkodagar 11-12 januari 2014 Per Lindberg from POSK En fri röst i kyrkovalet! on Vimeo.

 

Just nu pågår – som Kyrkans Tidning också skriver om – i flera stift en översyn över alla deras kyrkor. Det är en oerhört viktigt och för pastorat och församlingar med många kyrkor kan det bli smärtsamma beslut.

Jag skulle önska att vi skulle kunna fira regelbundna (varje vecka) gudstjänster i alla våra kyrkor, överallt, men jag inser att det på en del ställen måste göras prioriteringar. Där vill vi som POSKare vara med! Vi är engagerade i våra församlingar och vet vad församlingen behöver. Vi vill vara med och ta ansvar.

Ur POSKs vision och program:>>
Att Svenska kyrkan har en särställning i samhället jämfört med övriga samfund är självklart, inte bara för att kyrkobyggnaderna utgör ett viktigt kulturarv utan framför allt på grund av att cirka 70 procent av befolkningen är medlemmar. Därav följer ett särskilt ansvar för kyrkan att vara relevant i samhället och i omvärlden. Den process som har påbörjats behöver fortsätta, och separationen mellan kyrkan och staten fullbordas.
(…)
Pastoraten behöver vara stora nog för att klara sin ekonomi och de många uppgifter som ligger på en arbetsgivare, bland annat ansvaret för en god arbetsmiljö. Många församlingar möter ekonomiska påfrestningar.
Detta gäller såväl glesbygdspastorat som storstadsförsamlingar med få kyrkotillhöriga.I hela landet ska det finnas rimliga möjligheter att delta i kyrkans gudstjänstliv och verksamhet. POSK vill verka för att kyrkans system för ekonomisk utjämning ändras så att olikheterna i kyrkoavgift för personer med samma betalningsförmåga inte blir orimligt stora. För att på sikt klara ekonomin krävs också ändringar i församlings- och pastoratsindelningen. 

Kyrkans Tidning: Nyheten om att Svenska kyrkan tvingas prioritera bland sina kyrkor sprids>>
Kyrkans Tidning: Församlingar tvingas prioritera bland sina kyrkor>>
Kyrkans Tidning, ledare: Kräv besked om kyrkornas framtid>>
Kyrkans Tidning: Välj vilken kyrka som ska satsas på>>

En arbetsdag med förhinder

I går var ingen bra dag på jobbet. Datorn hade fått spatt när vi åkte hem från kyrkodagarna i Uppsala i söndags. Måndagen var jag kompledig, men i går skulle jag sätta fart igen. (Gick väl sådär med en mosig förkylning på väg…)

I alla fall… datorn hade bestämt sig för att inte vara med i alla fall. Det blev tog ett par timmar att få ordning på den. Men nu verkar allt vara OK igen, hoppas jag.

Tyvärr har jag inte hunnit blogga om kyrkodagarna. Men tanken är att vi ska lägga upp de inspelningarna som gjordes under helgen. Och de presentationer som vi fått tillgång till. Bilden ovan är från inledningen av kyrkodagarna i alla fall. Ordförande Hans-Olof Andrén hälsar oss välkomna. Nästan 90 POSKare från hela landet var på plats. Men vi återkommer till kyrkodagarna.

I går kväll hade vi ett första möte med arbetsgruppen "Mind the Gap". Det är en arbetsgrupp som ska arbeta igenom vår vision och program och hitta definiera de punkter och frågor där vi ska arbeta vidare och hur vi ska göra det. Ska det ske lokalt, på stiftet, som en motion i kyrkomötet, arbete i kyrkostyrelsen eller ligger frågan redan i en utredning?

Det ska bli spännande att se vad som kommer ut av den här arbetsgruppen. För Visionen och programmet är ju den grund för vilka frågor vi vill driva och vilken riktning vi ska ha.

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

Mot Uppsala

Nu sitter jag på tåget mot Stockholm/Uppsala. I morgon startar våra kyrkodagar som vi riktar mot "Nyvalda – Omvalda". Vår inriktning är lite mer mot stiftsfrågor, men eftersom stiftets frågor påverkar både lokalt och nationellt så är givetvis alla POSKare välkomna. Det är nästan 90 POSKare från hela landet som har anmält sig. Det ska bli väldigt roligt att träffa alla.

Nu sitter jag mest och är nervös över att det är något som jag glömt eller inte tänkt på. Men i Uppsala möter jag min kollega Lars-Gunnar och så har vi lokala POSKare som bistår oss med olika typer av handräckning. Ja, jag vågar hoppas att det blir bra det här.

Vad kommer vi att prata om då? Bland annat det här:

Per Lindberg kommer att berätta om utredningen om fastigheter och utjämningssystem. Något som i längden kommer att påverka alla församlingarnas ekonomi på ett eller annat sätt. Per sitter med i utredningen som ska lägga fram ett förslag den 15 april 2015.

Hannah Kroksson kommer och berättar om barnkonsekvensanalyser. Alla styrande organ ska göra barnkonsekvensanalyser innan man tar sina beslut. Vad innebär det här egentligen för oss på den lokala nivån och på stiftet? Och hur bär man sig åt rent konkret?

Maria Wingård kommer och berättar om Dela tro Dela liv – Svenska kyrkans stora projekt om undervisning och mission. Hur kommer det att påverka oss lokalt och på stiftet?

Jonas Lindberg kommer och berättar om Sverigedemokraternas program och vi får diskutera hur vi ska förhålla oss till dem och deras förslag där de sitter förtroendevalda.

Vi kommer att få höra vad som är på gång i kyrkostyrelsen.

Per Westberg kommer och berättar om stiftets bakgrund, historiskt och i nutid. Vad har stiftet för uppgifter, befogenheter och skyldigheter?

Vi kommer att prata om POSKs program och hur vi kan jobba vidare med och utifrån det.

Och sen kommer vi givetvis att nätverka, samtala, gå på gudstjänster och lära känna varandra.

Jomen… visst kommer det här att bli bra!

Varmt välkomna! (skulle du komma på att du vill vara med så går det bra att anmäla sig sent. Vi har några platser kvar. Läs mer här www.posk.se/kyrkodagar2014>> )

PS – det sägs att det ska bli snö i Uppsala, ta med varma kläder om du kommer!

Ur POSKs vision och program:
POSK strävar efter att våra representanter ska vara kunniga och
kompetenta. De har ambitionen att leda utvecklingen av Svenska kyrkan, drivs av sitt engagemang för kyrkan och har förmåga att stimulera andra att stiga fram och ta ansvar. POSK driver fram förändring genom att sätta kyrkans frågor på agendan, reflektera över kyrkans roll, och göra kyrkan synlig i samhället. POSK är med och bygger den kyrka som Sverige behöver, och ser till att den finns där den behövs.

14 församlingar som har vänt trenden

Verbum Förlag kommer ut med en helt ny bok i dagarna. Det är Nicklas Grahn, präst och POSKare från Karlstads stift, som har varit med och skrivit boken.

Så här skriver Verbum förlag>>:
Verbum släpper nu boken Kyrkan vänder trenden – fjorton församlingar berättar. En reportagebok som berättar om det liv och engagemang som sjuder i Svenska kyrkan. Boken visar en framträdande bild av en kyrka som stärker enskilda, värnar om de små orterna och som möjliggör möten mellan människor.

I boken Kyrkan vänder trenden – fjorton församlingar berättar möter du spännande personer och dess vardag och verkligheten i församlingar runt om i Sverige. En verklighet som är full av energi och människor med framtidstro.

En majoritet av Sveriges befolkning är med i Svenska kyrka. Därför är det här en angelägen bok för många – och den utmanar flera fördomar som kan finnas om kyrkans liv och organisation.

Boken finns för beställning på www.verbum.se

Vid frågor kontakta gärna louise.sillren@verbum.se
Telefon: 08-743 65 23

Förhoppningsvis kommer vi att ha ett exemplar av boken att titta på under POSKs kyrkodagar. Nicklas Grahn kommer också att vara med på kyrkodagarna och du kan prata mer med honom om du är med.

www.posk.se/kyrkodagar2014/

Kyrkodagar i Matparadiset

POSKs kyrkodagar 11-12 januari 2014 kommer att äga rum i Vaksalaskolans matsal ”Matparadiset”. Vaksalaskolan ligger precis i närheten av centralen och bredvid Uppsala konsert och kongress.

Anmälan till POSKs kyrkodagar görs via vår webbkalender. (Anmälan stängd)

Ur programmet:

 • Vad är stiftet och vad har det för uppgifter? Per Westberg
 • Hur gick det i kyrkovalet för POSK? Lars-Gunnar Frisk
 • Barnkonsekvensanalys – vad är det och hur gör man? Hannah Kroksson
 • Fastighetsutredningen och utjämningssystemet – Per Lindberg
 • Dela tro Dela liv – Maria Wingård
 • ”Mind the gap” – Sofia Särdqvist och Mats Rimborg
 • Min roll som POSkare Anna Lundblad Mårtensson mfl

Det blir också tid till andakter, högmässa och nätverkande. Ett utmärkt
tillfälle att möta helt nya och mer erfarna POSKare från hela landet.Tveka inte! Anmäl dig i dag!

Har du anmält dig?

Har du anmält dig till POSKs kyrkodagar?

Den 11-12 januari har vi POSKs kyrkodagar i Uppsala. Temat är "Nyvald-Omvald" och riktar sig till alla POSKare som har en förtroendepost eller bara är intresserad av dessa frågor.

Vi kommer att ha fokus på stiftsfrågorna – men eftersom de är frågor som påverkar både den lokal och den nationella nivån så är givetvis alla POSKare välkomna.

På programmet:

 • Rollen som förtroendevald
 • Stiftets uppgifter som regional nivå
 • Fastigheter – utredningen
 • Relationen som förtroendevald på stiftet i förhållande till kyrkomötet/lokal nivå – och som POSKare
 • Vad är min skyldighet som förtroendevald?
 • Vad gör POSK på stiftet? Vårt program?
 • Så här gick det för POSK i kyrkovalet

Läs mer om kyrkodagarna och vilka villkor som gäller samt anmäl dig på

www.posk.se/kyrkodagar2014/

Eva-Maria bloggar

En av våra POSK-ledamöter i kyrkomötet, Eva-Maria Munck, bor i Sollentuna och har den senaste veckan gästbloggat på Sollentuna församlings egen blogg ”Kyrkporten i Sollentuna”

Läs hennes blogginlägg här:
4 december: Sweet december
7 december: Vilken roll har kyrkan i Sollentunas integrationsarbete?
9 december: Ring klocka ring

Eva-Maria är en av alla POSKare som välkomnar oss andra till kyrkodagarna 2012 i Sollentuna.
Så glöm inte att anmäla dig till POSKs kyrkodagar den 12-13 januari 2012.