fbpx

8 februari i Uppsala

Första helgen i februari är det Teologifestival i Uppsala. Många av er är kanske anmälda till det? Teologifestivalen ordnas bland annat av Uppsala stift och rymmer många olika teologiska strömmar med diskussioner, föreläsningar, utbildning och reflektioner.

I anslutning till Teologifestivalen ordnar POSK i år en kyrkoeftermiddag, för alla de POSKare som är i Uppsala och för dem som ansluter sig dit.

POSK-eftermiddagen har fokus på hur vi fortsätter att bygga organisation och stöttar stiftsföreningarna i det arbetet. Så styrelsen vill att alla som är engagerade i stiftsorganisationerna kommer till kyrkoeftermiddagen – men givetvis är alla intresserade POSKare välkomna!

Mer information med program och anmälning via:

Kyrkoeftermiddag 2015

Anmälan görs via vår kalender.