Anmäl dig till våra kyrkodagar!

Du har väl inte glömt att anmäla dig till POSKs kyrkodagar den 16-17 januari i Sollentuna?

Det blir ett spännande program.

  • Begravningsfrågan – vad innebär en gemensam begravningsuppgift. Katharina Evenseth, begravningschef i Göteborg, beredskapshandläggare samt ordförande i föreningen Sveriges kyrkogårdschefer.
  • Hur ska de unga få inflytande i kyrkomötet? Hur når vi ut till de unga och
    hur får vi dem att ställa upp på våra listor? Johan Boj Garde, teol stud och fd vice ordförande i Svenska Kyrkans Unga
  • Senaste nytt om kyrkohandboken och remissen.
  • Kort information om POSKs remiss om handlingsprogrammet.
  • Religion och politik – Jonas Lindberg berättar om sin doktorsavhandling
  • Trossamfund och begravningshuvudman – en möjlig utmaning?" Kyrkoherde Jan-Olof Aggedal, Lomma församling

Du hittar alla praktiska uppgifter här och pris och tider och där kan du också anmäla dig.

https://www.posk.se/2014-2017/kyrkodagar/kyrkodagar-2016

Dessutom blir det givetvis möjlighet till att nätverka med andra POSKare över landet!

(Och du – du har väl inte missat att tycka till om POSKs kommande handlingsprogram? Det gör du här>>)

(Bilden från kyrkodagarna 2013)