fbpx

Julhälsningar från biskoparna

Flera av våra biskopar har spelat in advents och julhälsningar till oss. Här har jag försökt att samla dem – utan inbördes ordning!

Ärkebiskop Antje Jackelén

Biskop Per Eckerdal, Göteborgs stift

Biskop Johan Tyrberg, Lund stift

Biskop Esbjörn Hagberg, Karlstads stift

Biskop Esbjörn Hagberg läser julevangeliet

Biskop Jan-Olof Johansson, Växjö stift

Biskop Sven-Bernhard Fast, Visby stift

Biskop Thomas Söderberg, Västerås stift

Har jag missat någon så hör gärna av er – så jag kan komplettera samlingen.

(PS Är det bara jag… men visst hade det blivit lite bättre om de inte pratade så länge? Eller är jag bara känslig?)

Foto: Magnus Aronsson/IKON

2014 12 27
Komplettering

Hans Stiglund, Luleå stift

Biskop Hans Stiglunds julhälsning 2014 from Luleå stift on Vimeo.

Ludvig Lindelöf skriver på Tidskriften Evangelium och Areopagen och recenserar de olika filmerna.

http://tidskriftenevangelium.se/blogg/stor-julspecial-arets-julhalsningar-fran-biskoparna/

Ytterligare en Modéus som biskop

Fredrik Modéus blev Växjö stifts 59:e biskop. Det stod klart efter valet i stiftet i dag.

Fredrik Modéus är i dag församlingsherde i Lunds domkyrkoförsamling. Han är 50 år och är doktorand i teologi. Han har skrivit flera böcker om församlingstillväxt.

Svenska kyrkan: Fredrik Modéus vald till ny biskop i Växjö stift>>

Kyrkans Tidning: Fredrik Modéus blir Växjös nästa biskop >>

Dagen: Modéus vald till ny biskop>>

Växjö stift>>

Foto: Växjö stift

(Fredrik Modéus är bror med Martin Modéus, biskopen i Linköpings stift.)

Invigning av utbildningsinstitutets lokaler

På måndag är den officiella invigningen av utbildningsinstitutets lokaler.

Svenska kyrkans utbildningsinstitut>>

Så här står det i pressmeddelandet:

MyNewsDesk: Snart öppnas dörrarna till nya utbildningsinstitutet>>

På måndag den 1 september sker officiell invigning av Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala. Lokalerna vid gamla Fjellstedtska skolan på Linnégatan1 är nyrenoverade och klara att ta emot de första studenterna. Öppnande av institutets verksamhet i Lund sker på tisdag den 2 september. Det nya utbildningsinstitutet kommer att ge pastoralteologisk utbildning för diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster i Svenska kyrkan. Årligen kommer cirka 200 elever efter respektive fackutbildning att genomgå ett slutår eller en sluttermin på utbildningsinstitutet.

Välutbildad personal
– På institutet vill vi skapa en studiemiljö där vi kan utveckla professionalitet, växa i tro och kärlek till Svenska kyrkan och där vi stärker vår förmåga att analysera vår samtid och formulera evangeliets tilltal till varje människa i varje tid, säger rektor Anne-Louise Eriksson, chef för ca 25 anställda.
– Utbildningsreformen syftar till att Svenska kyrkans församlingar också i framtiden ska ha professionell, välutbildad personal som kan samverka med varandra, säger hon.

För blivande diakoner, församlingspedagoger och kyrkomusiker sker intag till ny kurs en gång per år. För blivande präster sker intag varje termin. För kyrkomusiker startar utbildningen första gången vårterminen 2015. Institutet kommer att bedriva verksamhet också i Lund där invigning sker på tisdag – se nedan.

INVIGNINGSPROGRAM

UPPSALA 1 SEPT Kl 10.00 högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka. Därefter mingel och lätt förtäring på Linnégatan 1. Tal av ärkebiskop Antje Jackelén och Wanja Lundby-Wedin, kyrkostyrelsens förste vice ordförande. Visning av utbildningsinstitutets lokaler. 

LUND 2 SEPT Öppnande av institutets verksamhet i Lund sker på tisdag. 
Kl 10.30 högtidsgudstjänst i Lunds domkyrka. Därefter mingel och lätt förtäring på Scheelevägen 17 hus Beta 6. Tal av stiftets biskop Johan Tyrberg, Mats Hagelin, kyrkostyrelsens andre vice ordförande och generalsekreterare Helén Ottosson Lovén. Visning av utbildningsinstitutets lokaler.

FAKTA
Utbildningsinstitutet bildar en ny avdelning inom kyrkokansliet i
Uppsala. Rektorn kommer att ingå i kyrkokansliets ledningsgrupp som leds av generalsekreteraren. Anne-Louise Eriksson är sedan 2004 forskningschef vid kyrkokansliet i Uppsala. Hon prästvigdes 1975 i Stockholm är docent i tros- och livsåskådningsfrågor vid Uppsala universitet. Kyrkokansliet ansvarar för frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan och har drygt 460 anställda varav 160 är stationerade utomlands. Kansliet samordnar, utvecklar och driver frågor som rör organisation och ekonomi, ansvarar för gemensam information och internationellt arbete, ofta i samarbete med de 13 stiften och med olika kyrkor runt om i världen.

Ur POSKs vision och program:
Rekrytering och utbildning

Utbildningarna till tjänst i kyrkan ska tillföra den kompetens som församlingarna behöver för att fullgöra sitt uppdrag. POSK anser att Svenska kyrkans anställda behöver ha en god teoretisk och praktisk utbildning. Utbildningarnas innehåll och utformning ska vara attraktiv. Antagningarna till vigningstjänst ska vara rättssäkra och likvärdiga i stiften. POSK anser att nyvigda präster och diakoner ska ha likartade villkor under sin introduktionstid.

Svenska kyrkan behöver stärka rekryteringen för tjänst inom kyrkan. POSK menar att de gudstjänstfirande gemenskaperna är en naturlig bas för rekrytering. Att finna blivande kyrkoarbetare är en viktig uppgift i
alla församlingar och stift. Gruppen unga konfirmandledare är ett av
kyrkans största ungdomsarbeten och därför en viktig rekryteringsbas.
POSK vill verka för möjligheten att vara volontär i Svenska kyrkan som
ett sätt för unga människor att pröva hur det är att arbeta där.

Avgörande för rekryteringen av kyrkomusiker är att ungdomar tidigt uppmuntras och får möjligheter att sjunga och spela. Därför bör kyrkomusikernas tjänster innefatta instrumentalundervisning. Rekryteringen behöver förstärkas för att undvika att det uppstår brist på kvalificerade kyrkomusiker i Svenska kyrkan.

Varje församling behöver väl fungerande arbetslag där företrädare för de olika områdena har en hög yrkeskompetens och kan verka tillsammans för att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd på ett bra sätt. Såväl kyrka som samhälle är stadda i ständig förändring och därför anser POSK att det måste finnas möjligheter till kontinuerlig fortbildning.

Biskop och fest

I går söndag var jag med i Uppsala domkyrka när Johan Tyrberg vigdes till Lunds 69:e biskop. Det var en fin och högtidlig gudstjänst.

Läs pressmeddelandet om biskop Johan här: Jag känner glädje och ödmjukhet>>
Kyrkans Tidning: Lunds nye biskop vigs på söndag>>

Här kan du se Lunds stifts bambusersändning när de intervjuar biskop Johan efter gudstjänsten:

På eftermiddagen var det en Te Deum-gudstjänst i Gamla Uppsala kyrka, med anledning av att det är 850 år sedan Uppsala blev ärkebiskopssäte.

Uppsala ärkestift 850 år>>

Biskop Ragnar höll en predikan som han har lagt upp på sin blogg här: Förtröstan, närvaro, sändning>>

Är det verkligen nödvändigt att hålla på med alla dessa gudstjänster och fira på det här sättet? Det är mycket biskopar, både våra egna och inbjudna från när och fjärran. Det är högtidligt och ibland ganska uppstyltat.

Men ja… jag tror att det är bra att göra de här markeringarna. Ett fira gudstjänst tillsammans, att hålla fokus på Gud och komma tillsammans i tacksägelse. Dessa gudstjänster är inte bättre eller sämre än en vanlig församlingsgudstjänst. Den är annorlunda. Och den ena utesluter inte den andra.

Ur POSKs vision och program:
Centrum i kyrkans liv är gudstjänsten – utan gudstjänst ingen kyrka.

Ny biskop i Lund i dag

I dag vigs Johan Thyrberg till ny biskop i Lunds stift. Gudstjänsten äger rum i Uppsala domkyrka kl 11.00.

Här berättar biskop Johan om sitt valspråk "Jordens salt".

Så här står det i pressmeddelandet från Svenska kyrkan>>:

På söndag den 24 augusti vigs Johan Tyrberg, kyrkoherde i Karlshamn-Trensum och kontraktsprost i västra Blekinge, till biskop för Lunds stift.

Vigningen äger rum kl. 11.00 i Uppsala domkyrka och förrättas av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av Svenska kyrkans biskopar och utländska gäster. Johan Tyrberg valdes till biskop i april då han i den avgörande valomgången fick drygt sjuttio procent av rösterna. Efter sju år i Karlshamn flyttar han till stiftsstaden Lund och efterträder Antje Jackelén som i somras tillträdde som ärkebiskop. – Människor har valt mig, jag har inte trängt mig på. Det känns hedersamt. Jag känner mig ödmjuk inför det. 

Johan Tyrberg ser sig själv som visionär och han brinner för ledarskapsfrågor. Han vill gärna lyfta fram församlingen och vikten av
en utvecklad församlingsverksamhet.

– Det är i församlingen som kyrkan händer. Det är där möten uppstår och evangelium förkunnas i ord och handling. 

Läs mer om Johan Tyrberg på Lunds stifts webbplats.>>

BISKOPSVAPNET Johan Tyrbergs personliga kommentar: ”Vapenskölden
är delad i en övre och en nedre del av en så kallad vågskura, en
vågmarkering. Den övre delen har en lanterna med ljusstrålar i guld på
blå botten, och den nedre delen har ett blått ankare på en botten av
silver. Ankaret bär i sig en påminnelse om korset.

Vågskuran symboliserar vatten. Det vatten Skaparen lyfte livet ur, det vatten vi döps i till gemenskap med livets Gud. Vattnet som på olika sätt följt mig genom livet genom att alltid antingen finnas i närheten, eller bäras
i en längtan.

Den blå färgen i kontrast till silver blir mörkret i kontrast till ljuset. Samtidigt är blå Marias färg. Maria som bar Gud i sitt liv till mänskligheten. Ett bärande vi var och en är kallade att delta i. På den mörka bottnen lyser en lanterna.

Lanternan tar vi med oss på resan på ett fartyg eller i handen. Den gyllene färgen är starkare än silvrets ljus för det är Guds eget ljus vi bär med oss. Guds ljus får allt annat ljus att blekna. Lanternan med sitt ljus att ta med
sig tar upp tråden från mottot. Vi är i Guds hand Jordens salt och
världens ljus. Saltet ska spridas och ljuset bäras ut i världen. Det ska
inte döljas eller sparas. Ankaret är hoppets symbol. Ett hopp
som hämtar sin näring i den tro som inspireras av korset. Ankaret är
samtidigt en påminnelse om det liv som fört mig hit.” 

I dag ska jag lyssna på ärkebiskop Antje

I dag kan man lyssna på ärkebiskop Antje i Sommar på P1. Det tänker jag göra.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/386828?programid=2071

Jag ser också att Svenska kyrkans program under Almedalsveckan nu finns tillgängligt. Det kan du läsa om här:

Svenska kyrkans Almedalsvecka>>

Varje dag genomförs flera olika seminarier med olika medarrangörer. Svenska kyrkan ordnar också Nikodemussamtal i Domkyrkan, Internationella stolen, Olika kulturarrangemang. Svenska kyrkan har också ett tält i hamnen.

Ärkebiskopen kommer också att medverka vid flera olika seminarier.

Ärkebiskopen i Almedalen>>

Jag var ju i Visby förra veckan och värmde upp scenen. De får nog mer publik än jag fick! =)

Jag noterar också att två av våra POSKare har bloggat.

Dels är det Alexander Olsson i Höör. Han är förtroendevald i Höör församling och sitter också i distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift. Han skriver på bloggen Alexander Olsson i Svenska kyrkan>>

Han skriver senast om sommarkyrkan och sitt kyrkpolitiska arbete.

Den andra poskaren som uppdaterat sin blogg är Bengt Kihlström i Karlstad. Han skriver om det senaste kyrkorådet och vad de avhandlade där.

Bengts POSKblogg>>

Johan Tyrberg ny biskop i Lund stift

Det blev Johan Tyrberg som blir ny biskop i Lunds stift. Det stod klart när alla rösterna var räknade efter dagens val i Lund.

Vigningen sker i Uppsala domkyrka söndagen 24 augusti 2014.

Läs mer om Johan Tyrberg på Lunds webbsida här>>

Nuvarande tjänst?  
Kyrkoherde i Karlshamn-Trensums pastorat, kontraktsprost i Listers- och Bräkne kontrakt 
Examina (teologisk och annan)?      
Teol.kand. Har även läst psykologi, krishantering och ledarskap, men det har jag inga examina i.
Vilka områden är mest angelägna i Lunds stift idag och framåt?  
Att rusta församlingarna och deras medarbetare att leva ut sin tro på
den Helige så att människor ser det och hittar ett svar på sin längtan.
Vi behöver visa att vi verkligen tror. Vi behöver möta människor där de
är och finnas med i olika sammanhang i samhället. Vi ska vara salt –
men inte stanna i saltkaret… 
Vad brinner du för? Vilken är din passion?  
Jag brinner för att visa att teologi och kyrka berör på djupet och
befriar. Kyrkan är relevant, har alltid varit det och kommer alltid att
vara det. När människor inte upplever det har vi misslyckats och behöver försöka på nytt. 
Vilka är dina förebilder i livet (teologiskt, ideologiskt och livssyn)?  
Nelson Mandela – för hans förmåga att förlåta och arbeta för försoning.
Khofi Annan – för hans ödmjuka ledarstil.
En gammal ”kyrktant” jag väljer att inte nämna vid namn – för hennes
förmåga att inte svara förrän det behövs, men då alltid ha ett svar som
leder vidare.
Jag läser gärna, bl.a. Owe Wikström – han har nog påverkat mig mycket.
Katarina och Martin Luther går inte att komma förbi…
Vilka avgudar ser du i vårt samhälle idag?  
Jag tror att pengar/ägodelar och dyrkan av självet konkurrerar med
Gud. Därav okontrollerad konsumtion, utseendefixering, längtan att synas och mycket annat.    
Hur kan kyrkan vara en profetisk röst?  
Vi kristna ska vara ett ”salt” enligt Jesus. Jag tror att det betyder
att vi ska finnas med där människor finns, i näringsliv, föreningsliv,
samhällsdebatt, sociala medier, och andra mötesplatser. Vårt centrum är altaret där vi möts för att fira att Jesus uppstått och Livet besegrat
döden. Vi hämtar gemensamt kraft i mässan och bönen, och är aktiva, var och en efter sina gåvor, i olika sammanhang där människor möts.
Vem är Jesus för dig?  
Jesus är orsaken till att Kyrkan finns. Svaret skulle kunna fylla en
bok. Jesus är Guds son, den ”andra” personen i Treenigheten. Han
presenterar sig som Vägen, Sanningen och Livet. Det är stora anspråk och innebär stora löften. Den kärlek han visat och visar är inspirationen
till allt jag gör och mötet med varje människa! Relationen med honom
byggs genom bön och bibelstudium.    
Vad innebär biskopligt ledarskap?  
Biskopens ledarskap är likartat kontraktsprostens ledarskap – men så
mycket större. Det innebär att biskopen ska kunna leda utan att vara
”chef”. Ledarskapet bygger på det förtroende biskopen kan bygga upp hos andra. Det handlar om att med sin tro våga gå först så att andra vill följa efter. Man inspirerar genom sitt liv och sitt sätt att leva sin
tro. Det innebär också att man använder den kunskap man har och hela
tiden bygger på för att kyrkan ska kunna byggas upp. Ledarskapet
förutsätter mod. Modet att stå för det man säger – men också att ta
ansvar för egna och även andras misstag. Biskopen utövar också sitt
ledarskap genom bön, förkunnelse och enskilda samtal.

Foto: Martin Lindeborg

Besök hos POSK i Lunds stift

I dag har jag varit i Lund över dagen och besökt POSK när de hade stiftsårsmöte.

Det var ett välbesökt möte och det började med mässa i Helgenandskyrkan. Och efter att alla presenterat sig så var det min tur att prata. Jag pratade om hur det är att vara POSKare, vad som förväntas av oss och hur vi ska använda vårt program.

Jag blir alltid lika glad när jag kommer ut och får träffa alla dessa duktiga och entusiastiska POSKare som lägger tid, engagemang och kunskap för Svenska kyrkan.

Bilden är lånade för POSK i Höörs facebook-sida.

Albin träffar ärkebiskopen

Albin Olsson (Johan Glans) träffar ärkebiskop Anders Wejryd i Uppsala och berättar om sin (tycker han) lysande idé under fasteinsamlingen.

Filmen är gjord av Svenska kyrkan i Helsingborg och är en del av Svenska kyrkans fasteinsamling. Kanske har ni i er församling gjort något extra under fasteinsamlingen?

(Stort tack till bla Jacob Sunnliden för idé och genomförande!)

Ärkebiskopen påminner Albin om möjligheten att SMSa HOPP till 72950. Så dras 50 kronor på din mobiltelefonräkning och pengarna går till Svenska kyrkans internationella arbete.

För den som befinner sig i Göteborg under lunchtid i dag så kan man köpa soppa från Svenska kyrkans Foodtruck. Köp en soppa och stöd arbetet. Köp plusmeny – vilket betyder att du betalar dubbelt så mycket och stödjer arbetet än mer!

Fasteinsamlingen>>

Foodtruck>>

Kyrkans Tidning: Premiär för fastefilm med Glans och Wejryd>>

Manlig biskop i Lunds stift

Första omgången av biskopsvalet i Lund är nu färdig. Det var ingen av kandidaterna som fick egen majoritet utan valet kommer att stå mellan Johan Tyrberg>> och Fredrik Modéus>> den 1 april.

Så här står det på Lunds stifts webbsida>>:

Ingen av de åtta kandidaterna i biskopsvalet i Lunds stift får egen majoritet i dagens val, därför blir det en andra valomgång den 1 april. Då står det mellan Johan Tyrberg, kyrkoherde och kontraktsprost i Karlshamn, och Fredrik Modéus, församlingsherde i Lunds domkyrkoförsamling.

Preliminärt resultat i dagens biskopsval

  • Johan Tyrberg,  kyrkoherde och kontraktsprost, Karlshamn – 25 procent, 282 röster.
  • Fredrik Modéus, församlingsherde i Lunds domkyrkoförsamling – 18 procent, 209 röster.
  • Michael Persson, kyrkoherde, Svenska kyrkan i London, 17 procent, 194 röster.
  • Mats Hermansson, domprost, Visby, 15 procent, 178 röster. 
  • Eva-Lotta Grantén, chef för utvecklingsavdelningen, Lunds stift, 10 procent, 116 röster.
  • Per Kristiansson, komminister i Fosie församling, Malmö, 8 procent, 87 röster.
  • Anders O Johansson, kyrkoherde och kontraktsprost, Broby, 4 procent, 46 röster.
  • Olle Carlsson, kyrkoherde i Katarina församling, Stockholm, 3 procent, 32 röster.

Totalt antal avgivna röster: 1 150 (röstberättigade är 1 250 personer)
Ogiltiga och blanka röster: 6 

Eftersom ingen av kandidaterna får över 50 procent av rösterna sker en andra valomgång mellan de två som fick flest röster. Valet äger rum tisdagen den 1 april och precis som dagens val genomförs det kontraktsvis mellan klockan 11.00-12.00. Om båda kandidaterna får lika många röster blir det lottning om vem som efterträder biskop Antje Jackelén.  

Det här betyder att Lunds stift kommer att få en manlig biskop. Biskopsvigningen äger rum i augusti 2014. 

Kyrkans Tidning: Fredrik Modéus och Johan Tyrberg gick vidare i biskopsvalet i Lund>> 

Dagen: Johan Tyrberg och Fredrik Modéus vidare i biskopsvalet>>