I dag ska jag lyssna på ärkebiskop Antje

I dag kan man lyssna på ärkebiskop Antje i Sommar på P1. Det tänker jag göra.

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/386828?programid=2071

Jag ser också att Svenska kyrkans program under Almedalsveckan nu finns tillgängligt. Det kan du läsa om här:

Svenska kyrkans Almedalsvecka>>

Varje dag genomförs flera olika seminarier med olika medarrangörer. Svenska kyrkan ordnar också Nikodemussamtal i Domkyrkan, Internationella stolen, Olika kulturarrangemang. Svenska kyrkan har också ett tält i hamnen.

Ärkebiskopen kommer också att medverka vid flera olika seminarier.

Ärkebiskopen i Almedalen>>

Jag var ju i Visby förra veckan och värmde upp scenen. De får nog mer publik än jag fick! =)

Jag noterar också att två av våra POSKare har bloggat.

Dels är det Alexander Olsson i Höör. Han är förtroendevald i Höör församling och sitter också i distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift. Han skriver på bloggen Alexander Olsson i Svenska kyrkan>>

Han skriver senast om sommarkyrkan och sitt kyrkpolitiska arbete.

Den andra poskaren som uppdaterat sin blogg är Bengt Kihlström i Karlstad. Han skriver om det senaste kyrkorådet och vad de avhandlade där.

Bengts POSKblogg>>

Johan Tyrberg ny biskop i Lund stift

Det blev Johan Tyrberg som blir ny biskop i Lunds stift. Det stod klart när alla rösterna var räknade efter dagens val i Lund.

Vigningen sker i Uppsala domkyrka söndagen 24 augusti 2014.

Läs mer om Johan Tyrberg på Lunds webbsida här>>

Nuvarande tjänst?  
Kyrkoherde i Karlshamn-Trensums pastorat, kontraktsprost i Listers- och Bräkne kontrakt 
Examina (teologisk och annan)?      
Teol.kand. Har även läst psykologi, krishantering och ledarskap, men det har jag inga examina i.
Vilka områden är mest angelägna i Lunds stift idag och framåt?  
Att rusta församlingarna och deras medarbetare att leva ut sin tro på
den Helige så att människor ser det och hittar ett svar på sin längtan.
Vi behöver visa att vi verkligen tror. Vi behöver möta människor där de
är och finnas med i olika sammanhang i samhället. Vi ska vara salt –
men inte stanna i saltkaret… 
Vad brinner du för? Vilken är din passion?  
Jag brinner för att visa att teologi och kyrka berör på djupet och
befriar. Kyrkan är relevant, har alltid varit det och kommer alltid att
vara det. När människor inte upplever det har vi misslyckats och behöver försöka på nytt. 
Vilka är dina förebilder i livet (teologiskt, ideologiskt och livssyn)?  
Nelson Mandela – för hans förmåga att förlåta och arbeta för försoning.
Khofi Annan – för hans ödmjuka ledarstil.
En gammal ”kyrktant” jag väljer att inte nämna vid namn – för hennes
förmåga att inte svara förrän det behövs, men då alltid ha ett svar som
leder vidare.
Jag läser gärna, bl.a. Owe Wikström – han har nog påverkat mig mycket.
Katarina och Martin Luther går inte att komma förbi…
Vilka avgudar ser du i vårt samhälle idag?  
Jag tror att pengar/ägodelar och dyrkan av självet konkurrerar med
Gud. Därav okontrollerad konsumtion, utseendefixering, längtan att synas och mycket annat.    
Hur kan kyrkan vara en profetisk röst?  
Vi kristna ska vara ett ”salt” enligt Jesus. Jag tror att det betyder
att vi ska finnas med där människor finns, i näringsliv, föreningsliv,
samhällsdebatt, sociala medier, och andra mötesplatser. Vårt centrum är altaret där vi möts för att fira att Jesus uppstått och Livet besegrat
döden. Vi hämtar gemensamt kraft i mässan och bönen, och är aktiva, var och en efter sina gåvor, i olika sammanhang där människor möts.
Vem är Jesus för dig?  
Jesus är orsaken till att Kyrkan finns. Svaret skulle kunna fylla en
bok. Jesus är Guds son, den ”andra” personen i Treenigheten. Han
presenterar sig som Vägen, Sanningen och Livet. Det är stora anspråk och innebär stora löften. Den kärlek han visat och visar är inspirationen
till allt jag gör och mötet med varje människa! Relationen med honom
byggs genom bön och bibelstudium.    
Vad innebär biskopligt ledarskap?  
Biskopens ledarskap är likartat kontraktsprostens ledarskap – men så
mycket större. Det innebär att biskopen ska kunna leda utan att vara
”chef”. Ledarskapet bygger på det förtroende biskopen kan bygga upp hos andra. Det handlar om att med sin tro våga gå först så att andra vill följa efter. Man inspirerar genom sitt liv och sitt sätt att leva sin
tro. Det innebär också att man använder den kunskap man har och hela
tiden bygger på för att kyrkan ska kunna byggas upp. Ledarskapet
förutsätter mod. Modet att stå för det man säger – men också att ta
ansvar för egna och även andras misstag. Biskopen utövar också sitt
ledarskap genom bön, förkunnelse och enskilda samtal.

Foto: Martin Lindeborg

Besök hos POSK i Lunds stift

I dag har jag varit i Lund över dagen och besökt POSK när de hade stiftsårsmöte.

Det var ett välbesökt möte och det började med mässa i Helgenandskyrkan. Och efter att alla presenterat sig så var det min tur att prata. Jag pratade om hur det är att vara POSKare, vad som förväntas av oss och hur vi ska använda vårt program.

Jag blir alltid lika glad när jag kommer ut och får träffa alla dessa duktiga och entusiastiska POSKare som lägger tid, engagemang och kunskap för Svenska kyrkan.

Bilden är lånade för POSK i Höörs facebook-sida.

Albin träffar ärkebiskopen

Albin Olsson (Johan Glans) träffar ärkebiskop Anders Wejryd i Uppsala och berättar om sin (tycker han) lysande idé under fasteinsamlingen.

Filmen är gjord av Svenska kyrkan i Helsingborg och är en del av Svenska kyrkans fasteinsamling. Kanske har ni i er församling gjort något extra under fasteinsamlingen?

(Stort tack till bla Jacob Sunnliden för idé och genomförande!)

Ärkebiskopen påminner Albin om möjligheten att SMSa HOPP till 72950. Så dras 50 kronor på din mobiltelefonräkning och pengarna går till Svenska kyrkans internationella arbete.

För den som befinner sig i Göteborg under lunchtid i dag så kan man köpa soppa från Svenska kyrkans Foodtruck. Köp en soppa och stöd arbetet. Köp plusmeny – vilket betyder att du betalar dubbelt så mycket och stödjer arbetet än mer!

Fasteinsamlingen>>

Foodtruck>>

Kyrkans Tidning: Premiär för fastefilm med Glans och Wejryd>>

Manlig biskop i Lunds stift

Första omgången av biskopsvalet i Lund är nu färdig. Det var ingen av kandidaterna som fick egen majoritet utan valet kommer att stå mellan Johan Tyrberg>> och Fredrik Modéus>> den 1 april.

Så här står det på Lunds stifts webbsida>>:

Ingen av de åtta kandidaterna i biskopsvalet i Lunds stift får egen majoritet i dagens val, därför blir det en andra valomgång den 1 april. Då står det mellan Johan Tyrberg, kyrkoherde och kontraktsprost i Karlshamn, och Fredrik Modéus, församlingsherde i Lunds domkyrkoförsamling.

Preliminärt resultat i dagens biskopsval

 • Johan Tyrberg,  kyrkoherde och kontraktsprost, Karlshamn – 25 procent, 282 röster.
 • Fredrik Modéus, församlingsherde i Lunds domkyrkoförsamling – 18 procent, 209 röster.
 • Michael Persson, kyrkoherde, Svenska kyrkan i London, 17 procent, 194 röster.
 • Mats Hermansson, domprost, Visby, 15 procent, 178 röster. 
 • Eva-Lotta Grantén, chef för utvecklingsavdelningen, Lunds stift, 10 procent, 116 röster.
 • Per Kristiansson, komminister i Fosie församling, Malmö, 8 procent, 87 röster.
 • Anders O Johansson, kyrkoherde och kontraktsprost, Broby, 4 procent, 46 röster.
 • Olle Carlsson, kyrkoherde i Katarina församling, Stockholm, 3 procent, 32 röster.

Totalt antal avgivna röster: 1 150 (röstberättigade är 1 250 personer)
Ogiltiga och blanka röster: 6 

Eftersom ingen av kandidaterna får över 50 procent av rösterna sker en andra valomgång mellan de två som fick flest röster. Valet äger rum tisdagen den 1 april och precis som dagens val genomförs det kontraktsvis mellan klockan 11.00-12.00. Om båda kandidaterna får lika många röster blir det lottning om vem som efterträder biskop Antje Jackelén.  

Det här betyder att Lunds stift kommer att få en manlig biskop. Biskopsvigningen äger rum i augusti 2014. 

Kyrkans Tidning: Fredrik Modéus och Johan Tyrberg gick vidare i biskopsvalet i Lund>> 

Dagen: Johan Tyrberg och Fredrik Modéus vidare i biskopsvalet>>

Församlingar satsar inför fastan!

Järfälla församling är alltid "på" och har en mycket duktig informatör, Jiang Millington. Inför årets fasteinsamling har de lagt till en funktion på sin församlingsapp. Nämligen fasteinsamlingen 2014.

(Appen Järfälla församling laddar du ner till din smartphone, sök på Järfälla församling eller Svenska kyrkan)

Med ett enkelt knapptryck kan du skänka 50 kronor från din telefon till fasteinsamlingen. Du får också information om vad pengarna går till och vad Svenska kyrkans internationella arbete gör.

Och Svenska kyrkan i Helsingborg (Tack Jacob Sunnliden!) kom på idén att låta kh Albin Olsson (Johan Glans karaktär från Halvvägs till himlen) träffa ärkebiskopen och berätta om sin lysande idé för att samla in pengar i fasteinsamlingen. Så här står det på Helsigborgs webbsida:

Sopigt eller inte?
Ärkebiskopen står i godan ro och läser viktiga papper när Johan Glans karaktär från Halvvägs till himlen, Albin Olsson, plötsligt dyker upp för att delge honom världens bästa idé om hur Svenska kyrkan ska samla in massor av pengar till fastekampanjen. Eller är idén så bra egentligen? Den 21 mars får du veta Albins idé och ärkebiskopens reaktion.

En liten teaser ligger på YouTube – hela filmen kommer den 21 mars.

Här kan du läsa mer om hela fasteinsamlingen
Svenska kyrkan: Fasteinsamlingen>>

Så här står det bla på webbsidan:

Var åttonde person på vår jord, 842 miljoner människor, får inte tillräckligt med mat. Orsakerna är komplexa men inte värre än att vi kan göra något åt dem. Vi måste bara bestämma oss!
De flesta som går hungriga lever på landsbygden. Trots att de sliter hårt kan många familjer inte äta sig mätta. Var med och bidra till:  

 • Mikrolån som ger människor chans att låna pengar och starta verksamhet för att försörja sig.
 • Utbildning som ger småbönder kunskap hur de kan
  odla så att de får större skördar, få mat för dagen och ett överskott till skola, hälsovård och annat.
 • Toaletter ​som minskar dödliga sjukdomar och ger friskare barn som orkar gå i skolan. 
 • Matpaket som behövs när krisen är som störst och hungern som värst.  

När du ger en gåva så ger du en människa möjlighet att själv skapa sig en tryggare vardag! Sätt in pengar på Plusgiro 90 01 22-3 eller Bankgiro 900-1223 eller sms:a HUNGER till 72 950 så ger du 50 kronor. 

Vad gör du under fastan? Hur kan du bidra?

Ur POSKs vision och program:
Svenska kyrkans internationella arbete finansieras med insamlade medel, gåvor, anslag samt bidrag från till exempel Sida. POSK anser att de administrativa kostnaderna helt ska överföras till Svenska kyrkans nationella nivå, så att inga insamlade medel behöver användas till administrativa kostnader i Sverige. Arbetet med opinionsbildning är viktigt och bör fortsätta, liksom stödet att rekrytera och utbilda internationella ombud i församlingarna och stödet till vänförsamlingsprojekt.

POSK anser att pastoraten bör anslå medel till internationell diakoni och mission. Det är angeläget att lära av och stödja internationella kontakter.

Dessa åtta gick vidare till biskopsstolen i Lund

I dag fredag har det pågått nomineringsval inför biskopsvalet i Lund.

14 kandidater pläderades det för under dagen.

 • Anders Göranzon
 • Fredrik Modéus
 • Karin Burstrand
 • Per Kristiansson
 • Michael Persson
 • Anders O Johansson
 • Ingegerd Sjölind
 • Mikael Winninge
 • Lena Petersson
 • Olle Carlsson
 • Eva-Lotta Grantén
 • Johan Tyrberg
 • Kerstin Wimmer
 • Mats Hermansson

Fem kvinnor och nio män på listan.

Men det var dessa åtta som gick vidare till behörighetsprövning och hearing som äger rum den 7 mars. En kvinna och sju män.

 1. Fredrik Modéus 16 procent,
 2. Mats Hermansson 14 procent,
 3. Johan Tyrberg 13 procent,
 4. Michael Persson 12 procent,
 5. Eva-Lotta Grantén 9 procent,
 6. Anders O Johansson, 8 procent,
 7. Olle Carlsson 8 procent,
 8. Per Kristiansson 5 procent,

Biskopskandidater>>

Tisdagen den 18 mars äger val rum. Biskopsvigningen sker den 24 augusti.

Tidsplan biskopsval Lund>>

Kandidater och kandidater

Lunds stift har vaskat fram 14 potentiella biskopskandidater till nomineringsmötet den 7 februari. Kyrkans Tidning vet att berätta att följande 14 personer är uppe för diskussion:

 • Anders Göranzon
 • Anders O Johansson
 • Fredrik Modéus
 • Gunilla Hallonsten
 • Johan Tyrberg
 • Karin Burstrand
 • Kerstin Hesslefors-Persson
 • Kerstin Wimmer
 • Kristian Lillö
 • Lena Petersson
 • Karin Burstrand
 • Mats Hermansson
 • Michael Persson
 • Olle Carlsson
 • Pamela Garpefors

Det går att läsa mer om biskopsvalet på Lunds stift webbsida här>>

den här sidan ska det läggas upp frågor och svar>>

Jag läser papperstidningen av Kyrkans Tidning som kom i brevlådan i går torsdag. I den har Bo Hansson (ÖKA) skrivit en insändare med anledning av förslaget från tre tunga socialdemokrater att inte deras parti ska ställa upp i kyrkovalet. (Tyvärr finns den artikeln inte på nätet, vad jag har kunnat hitta).

(Uppdaterad 20140129 KT: Låt alla partier framträda 

Sören Ekström har svarat direkt på Bo Hanssons inlägg och börjar svaret med

”En stor del av Bo Hanssons replik är beskyllningar av sådan karaktär att jag inte ens vill svara på dem”.

Personligen skulle jag bara vilja tillföra en sak till ämnet. Bo Hansson skriver:

”Sören Ekström låter ur kyrklig synpunkt som om han gått i hjonelag med POSK eller Frimodig kyrka.

Det finns i dag tre inomkyrkligt präglade partier: ett konservativt, gammaldags parti (Frimodig kyrka) ett intetsägande parti (Posk) och ett samtida, progressivt (Öppen kyrka).”

Jag vänder mig mot den beskrivning som Hansson gör i första hand mot POSK. Ett nomineringsgrupp som han var med och startade och också var ordförande för under två år. Han var med och drog igång en organisation som skulle vara en motvikt mot de partipolitiska grupperna i kyrkan.

Sedan Hansson var ordförande 1989-1990 så har POSK fortsatt att utvecklats och avknoppningar har uppstått i form av Öppen kyrka (2001) och Frimodig kyrka (2005).

För oss som på riktigt har våra rötter i den obundna rörelsen så är det fullständigt självklart att vara partipolitiskt obunden i vårt kyrkliga engagemang. Men flera av våra kandidater och ledamöter har givetvis ett allmänpolitiskt engagemang och en kompetens som gör alla offensiva och progressiva – men med kyrkans bästa för ögonen.

Jag vänder mig beskrivningen att POSK skulle vara intetsägande, vilket är oförskämt att kalla oss.

Jag är stolt och glad över den oerhört gedigna vision och program som vi har gått på val på och som vi kommer att ägna mandatperioden på oss att förverkliga!

POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus
Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska

•    erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
•    förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod
•    se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
•    respektera individen och glädjas åt mångfalden
•    vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
•    vara en brobyggare mellan kyrkor
•    sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

Om Bo Hansson inte har läst hela vårt program så uppmanar jag honom att göra det, så kan vi sedan jämföra våra olika program.

Önskningar inför 2014

Är 2014 ett oskrivet blad? Nje… kanske inte egentligen. Flera saker vet vi redan nu ska hända. Vi vet att många församlingar och pastorat sedan den 1 januari i år har fått förändrade förutsättningar.

Vi vet att alla nya kyrkoråd och framförallt alla nya församlingsråd har tillträtt. Vi vet inte vad de kommer att göra – men vi vet att de under den kommande mandatperioden kommer att ta ansvar för den den av Svenska kyrkan som de är satta att förvalta.

Vi vet att vi kommer att välja nya biskopar under året i Härnösand och Lund. Vi vet att vår valde ärkebiskop Antje kommer att tillträda i juni.

Vi vet att kyrkohandbokens remiss kommer att behandlas. Vi vet att begravningsutredningen, fastighetsutredningen och utredningen om utjämningssystemet kommer att behandlas och diskuteras.

Vi vet ramarna och vi vet förutsättningarna, men vi vet inte hur det kommer att bli.

Min förhoppning är att 2014 blir starten på den mandatperiod där vi som är förtroendevalda väljer att sätta Jesus i centrum, att det är målet i alla våra beslut. Och att alla som inte är förtroendevalda också kan se att när de förtroendevalda gör sitt jobb, så handlar det i slutändan om att sätta Jesus i centrum.

Min förhoppning för 2014 är att vi får ett debattklimat som gör att de teologiska och andliga debatterna får en höjd, ett djup och en rymd och att de präglas av ödmjukhet och en önskan att förstå och göra sig förstådd.

Min förhoppning för 2014 är också att så många POSKare som möjligt tar chansen att komma till Uppsala den 11-12 januari och delta i POSKs kyrkodagar "Nyvald – Omvald" och nätverka med andra POSKare runt om i landet.

www.posk.se/kyrkodagar2014/

Programmet består av:

 • Rollen som förtroendevald – Anna Lundblad Mårtensson, förtroendevald bla i Kyrkostyrelsen
 • Stiftets uppgifter som regional nivå – Per Westberg från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation med lång erfarenhet av kyrkomötet och stiftsfrågor.
 • Fastighetsutredningen och utjämningssystemet- Per Lindberg
 • Relationen som förtroendevald på stiftet i förhållande till kyrkomötet/lokal nivå – och som POSKare
 • Barnkonsekvensanalys – vad är det och hur gör vi? Hannah Kroksson fd Svenska Kyrkans Unga, nu Kyrkokansliet
 • Dela tro – dela liv – Svenska kyrkans missionprojekt. Maria Wingård, kyrkokansliet
 • Så här gick det för POSK i kyrkovalet. Lars-Gunnar Frisk
 • Sverigedemokraterna. Om deras program och närvaro i våra valda organ. Jonas Lindberg.

Varmt välkomna! Anmäl dig genast och betala in anmälningsavgiften, du hittar alla uppgifter på webbsidan.