Biskop och fest

I går söndag var jag med i Uppsala domkyrka när Johan Tyrberg vigdes till Lunds 69:e biskop. Det var en fin och högtidlig gudstjänst.

Läs pressmeddelandet om biskop Johan här: Jag känner glädje och ödmjukhet>>
Kyrkans Tidning: Lunds nye biskop vigs på söndag>>

Här kan du se Lunds stifts bambusersändning när de intervjuar biskop Johan efter gudstjänsten:

På eftermiddagen var det en Te Deum-gudstjänst i Gamla Uppsala kyrka, med anledning av att det är 850 år sedan Uppsala blev ärkebiskopssäte.

Uppsala ärkestift 850 år>>

Biskop Ragnar höll en predikan som han har lagt upp på sin blogg här: Förtröstan, närvaro, sändning>>

Är det verkligen nödvändigt att hålla på med alla dessa gudstjänster och fira på det här sättet? Det är mycket biskopar, både våra egna och inbjudna från när och fjärran. Det är högtidligt och ibland ganska uppstyltat.

Men ja… jag tror att det är bra att göra de här markeringarna. Ett fira gudstjänst tillsammans, att hålla fokus på Gud och komma tillsammans i tacksägelse. Dessa gudstjänster är inte bättre eller sämre än en vanlig församlingsgudstjänst. Den är annorlunda. Och den ena utesluter inte den andra.

Ur POSKs vision och program:
Centrum i kyrkans liv är gudstjänsten – utan gudstjänst ingen kyrka.