Ny biskop i Lund i dag

I dag vigs Johan Thyrberg till ny biskop i Lunds stift. Gudstjänsten äger rum i Uppsala domkyrka kl 11.00.

Här berättar biskop Johan om sitt valspråk "Jordens salt".

Så här står det i pressmeddelandet från Svenska kyrkan>>:

På söndag den 24 augusti vigs Johan Tyrberg, kyrkoherde i Karlshamn-Trensum och kontraktsprost i västra Blekinge, till biskop för Lunds stift.

Vigningen äger rum kl. 11.00 i Uppsala domkyrka och förrättas av ärkebiskop Antje Jackelén i närvaro av Svenska kyrkans biskopar och utländska gäster. Johan Tyrberg valdes till biskop i april då han i den avgörande valomgången fick drygt sjuttio procent av rösterna. Efter sju år i Karlshamn flyttar han till stiftsstaden Lund och efterträder Antje Jackelén som i somras tillträdde som ärkebiskop. – Människor har valt mig, jag har inte trängt mig på. Det känns hedersamt. Jag känner mig ödmjuk inför det. 

Johan Tyrberg ser sig själv som visionär och han brinner för ledarskapsfrågor. Han vill gärna lyfta fram församlingen och vikten av
en utvecklad församlingsverksamhet.

– Det är i församlingen som kyrkan händer. Det är där möten uppstår och evangelium förkunnas i ord och handling. 

Läs mer om Johan Tyrberg på Lunds stifts webbplats.>>

BISKOPSVAPNET Johan Tyrbergs personliga kommentar: ”Vapenskölden
är delad i en övre och en nedre del av en så kallad vågskura, en
vågmarkering. Den övre delen har en lanterna med ljusstrålar i guld på
blå botten, och den nedre delen har ett blått ankare på en botten av
silver. Ankaret bär i sig en påminnelse om korset.

Vågskuran symboliserar vatten. Det vatten Skaparen lyfte livet ur, det vatten vi döps i till gemenskap med livets Gud. Vattnet som på olika sätt följt mig genom livet genom att alltid antingen finnas i närheten, eller bäras
i en längtan.

Den blå färgen i kontrast till silver blir mörkret i kontrast till ljuset. Samtidigt är blå Marias färg. Maria som bar Gud i sitt liv till mänskligheten. Ett bärande vi var och en är kallade att delta i. På den mörka bottnen lyser en lanterna.

Lanternan tar vi med oss på resan på ett fartyg eller i handen. Den gyllene färgen är starkare än silvrets ljus för det är Guds eget ljus vi bär med oss. Guds ljus får allt annat ljus att blekna. Lanternan med sitt ljus att ta med
sig tar upp tråden från mottot. Vi är i Guds hand Jordens salt och
världens ljus. Saltet ska spridas och ljuset bäras ut i världen. Det ska
inte döljas eller sparas. Ankaret är hoppets symbol. Ett hopp
som hämtar sin näring i den tro som inspireras av korset. Ankaret är
samtidigt en påminnelse om det liv som fört mig hit.”