Full av förberedelser

I dag är jag lite veckovill. Fick plötsligt för mig att det var onsdag – men när jag kom på att det bara var tisdag kändes det lite lugnare.

Jag håller på att förbereda inför Världens fest i Karlstad. POSK ska stå med bland utställarna. Och sen kommer också att ha en särskild träff med våra kyrkomötesombud redan på torsdagen. På fredagen kl 12.00-14.00 ska vi har vårt årsmöte i Norrstrandskyrkan.

Så det gäller att fundera ut vad som behövs till vilket tillfälle och få med sig det.

Det ska bli väldigt roligt att vara med på Världens fest. Och jag hoppas att du kommer och säger hej till oss när vi står och delar ut information bland utställarna eller att du dyker upp på vårt årsmöte.

Världens fest>>

POSKs årsmöte>>

Kyrkans Tidning: Fem frågor till biskop Esbjörn Hagberg>>

Världens fest – här har du programmet

Nu är det inte många dagar och veckor kvar till Världens fest i Karlstad.

Du kan läsa allt om Världens fest här>>

Kyrkans Tidning: Världens fest till Karlstad>>

Programtidningen är klar (med reservation för ev ändringar). Den kan du läsa här nedan och börja planera dina dagar i Karlstad.

Och du – glöm inte bort att POSK håller sitt årsmöte i Karlstad på fredag 30 maj 2014 kl 12.00-14.00 i Norrstrands kyrkan.Om du inte har anmält dig till årsmötet så gör du det här>>
Alla POSKare har rättighet att närvara men om du är anmäld så får du lunchpåse. Ombuden måste vara anmälda i förväg.

 

Ibland blir det bara stopp

Jag har ju hoppat på bloggutmaningen att blogga 100 dagar i sträck den så kallade "Blogg 100". Det är roligt! Och det är oftast inte svårt att hitta något att skriva om. POSK vill så mycket och vi har så många duktiga människor som ställer upp som ideella, frivilliga och förtroendevalda, så det är inte svårt att hitta något att skriva om, egentligen.

Men ibland blir det bara stopp. Ska jag skriva om det här eller det där andra? Ska jag lyfta den här frågan, ge mig in i den här debatten eller…

Och är det någon som läser vad jag skriver egentligen? Spelar det någon roll?

Tja, det kanske gör det. I det långa loppet antagligen inte. Men jag ger inte upp. Jag fortsätter skriva.

Och då tänker jag på gudstjänsten jag firade i min församling igår. Härlig gudstjänst, bra predikan och den blev ju inte sämre av att dottern var med och spelade flera stycken på tvärflöjt. Modershjärtat svämmade över av stolthet och det är roligt när flera i församlingen efteråt kommer fram till dottern och berömmer henne. De har sett henne sen hon var baby – och nu står hon där, ska fylla 21 i år och ska söka in på musikhögskolan.

Då är jag tacksam för de barn jag fått, den församling som jag fått glädjen att vara med i och för de personer som finns med i församlingen.

På kvällen var jag i Halmstad och såg Västanå teater som kommer från Värmland. De spelade det tragiska dramat Kung Domalde som bygger på Oidupus. Tragikernas tragik. Förfärlig handling. Men fullständigt lysande spelat. Och glädjande nog har jag förstått att Västanå teater kommer att medverka på något sätt under Världens fest i Karlstad.

Västanå teater har satt upp flera föreställningar tillsammans med Svenska kyrkan som bygger på olika bibliska berättelser. Jag ska verkligen försöka ta mig dit när jag är på Världens fest!

…se där… det blev visst en bloggpost i alla fall!

PS Du glömmer väl inte att POSK har sitt årsmöte i Karlstad fredagen 30 maj kl 12.00.

Världens fest>>

Västanå teater>>

Världens fest och POSKs årsmöte

Har du anmält dig? Till Världens fest i Karlstad och/eller till POSKs årsmöte?

Vi valde ju att lägga årsmötet i Karlstad i år för att alla POSKare som ändå var på Världens fest kunde komma på årsmötet.

Vi hoppas därför att så många som möjligt kommer. Både till Världens fest och POSKs årsmöte.

Läs mer om Världens fest här>>

Läs om POSKs årsmöte och anmäl dig här>>

Motionera mera?

På fredag den 25 april ska styrelsen för riksPOSK ha era motioner som ska behandlas på årets årsmöte i Karlstad. Har du eller din grupp skickat in någon motion? Annars är det hög tid!

Årets årsmöte äger rum fredagen den 30 maj i samband med Världens fest i Karlstad. Årsmötet kommer att starta kl 12.00 och håller på som längst till 14.00 och vi är i Norrstrandskyrkan i Karlstad, Kristinas väg 7.

Alla POSKare är givetvis välkomna att delta vid årsmötet. Stiftsorganisationerna utser sina ombud som har rösträtt. (dessa ska meddelas i förväg).

Om du anmäler dig till årsmötet får du också en lunchpåse på plats. Årsmöte 2014

Har du några frågor så hör av dig till info@posk.se

 

POSKs årsmöte 30 maj 2014

Alla medlemmar i POSK som finns med i vårt intranät har i dag fått en e-post med information om vårt kommande årsmöte.

POSK kommer att ha sitt årsmöte i Karlstad fredag 30 maj kl 12.00 i Norrstrandskyrkan. Årsmötet sker alltså i samband med Världens fest.

Det är möjligt att anmäla sig till årsmötet. Tala då om ifall du är utsedd att vara ombud för ditt stift eller om du bara är deltagare. Alla anmälda får en lunch.

Det är möjligt att skicka in motioner till årsmötet. Dessa ska vara kansliet tillhanda senast fredag 25 april (eftersom styrelsen har möte den 26 april). All information hittar du på Årsmöte-2014

POSK kommer också att vara en av utställarna under Världens fest – kanske vill du vara med och stå i vår monter vid något tillfälle? Hör i så fall av dig till informatör Carina på info@posk.se

 

Guldvargen till kampanjen "Finns Gud?"

Svenska kyrkan i Karlstad>> vann två priser vid marknadsföreningens möte den 30 mars. Motiveringen för Guldvargen löd:

En kampanj som träffar både hjärta, hjärna och mage. Med starka bilder och copy lyckas man få betraktaren att stanna upp, fundera och ifrågasätta sitt eget beteende. Och öppna porten till någon som är villig att lyssna på funderingarna. Guldvargenvinnare är Svenska kyrkan Karlstad och Bulldozer.

Motiveringen för O2C löd:

Det är modigt att ifrågasätta sig själv. Att ifrågasätta gamla
uppfattningar. Mod krävs också för att göra kommunikation som sticker ut och som vill förändra bilden av avsändaren. Mod är något som vinnaren i kategorin O2C verkar ha gott om. Vinnare i kategorin O2C är Svenska kyrkan Karlstad och Bulldozer.

Grattis till priserna!

Kyrkans Tidning: Svenska kyrkan i Karlstad prisad för kampanj>>

Vår nye ärkebiskop heter Antje

Vår nye ärkebiskop heter Antje Jackelén. Hon fick flest röster i dagens val till ärkebiskop.

Det innebär att Svenska kyrkan för första gången har fått en kvinnlig ärkebiskop.

Gratulerar till det nya uppdraget, biskop Antje!

Jag känner biskop Antje lite grann eftersom hon sitter i mitt utskott (kyrkolivsutskottet) som en av två biskopar. Det jag har sett av henne är en duktig, kompetent präst och teolog som har ett helikopterseende på frågor där vi "vanliga" ledamöter sitter med vår församlingserfarenhet. När man får komplettera varandra så blir det bra!

 Svenska kyrkans pressmeddelande skriver>>
Biskop Antje Jackelén fick 55,9 procent av rösterna i ärkebiskopsvalet idag och därmed har Svenska kyrkan valt sin nya ärkebiskop.
Hon tas emot vid en tv-sänd högmässa i Uppsala domkyrka söndagen den 15 juni 2014 och är den första kvinna som valts till ärkebiskop i Svenska kyrkan.

– Jag är omtumlad och mycket glad och tacksam för det starka stödet. Det känns också bra att ha åtta månader att förbereda mig inför tillträdet. Under den tiden fortsätter jag mitt arbete som biskop i Lunds stift, säger biskop Antje Jackelén.

Preliminära röstsiffror i ärkebiskopsvalet:

Biskop Antje Jackelén, Lunds stift  55,9 %   174 röster
Biskop Ragnar Persenius, Uppsala stift  33,1 %   103 röster
Kyrkosekreterare Cristina Grenholm, kyrkokansliet Uppsala  7,1%   22 röster
Domprost Johan Dalman, Strängnäs  2,9 %   9 röster
Biskop Per Eckerdal, Göteborgs stift  0,6 %   2 röster

Totalt antal möjliga röster: 325
(Stiftsstyrelserna/domkapitlen: 243 röster, kyrkostyrelsen: 15 röster, Uppsalas
präster/diakoner/elektorer: 67 röster)

Rapport från Karlstads stift

Från ordföranden i Karlstads stift får vi följande rapport:

Vi säger grattis till POSK i Arvika som fått  40% i kyrkofullmäktigevalet.

Kyrkomötet:
POSK är nu den näst största nomineringsgruppen med 38 mandat. Resultatet Karlstad stift: 12,32% 3767 röster 1 mandat (2009: 8,06% 2585st 1 mandat).

Styrelsen hade satt ett mål på 12,5,% 4000 röster och två mandat. Känns skönt att vi var så pass nära målet.

Stiftsfullmäktige:
10 mandat, vi har nått målet styrelsen satte upp innan valet!
Resultat: 12,41% 3798 röster och 10 mandat. (2009; 8,39% 2685 röster 7 mandat).

I Jösse och Nordmarks kontrakt har vi tredubblat antalet mandat från 1 till 3! Vi får även ett mandat i Fryxdalen och Älvdalens valkrets. Vi gick framåt mest enligt Värmlandsnytt. 

Kyrkofullmäktige
Resultat: Karlstad: 26,91%  1598 röster 12 mandat. (2009: 25,06% 1498 röster 13 mandat). Vi ökade i röster och andel men minskade i antalet mandat, det beror på förändrad valkretsindelning där vi vann mycket på ett bra resultat i Alster-Nyed. 
På Hammarö fick vi två mandat, varav ett blir obesatt.

Lars Karlsson
ordförande POSK i Karlstads stift