Gör om och gör rätt!

Återigen visar Svenska kyrkan och dess anställda upp en beröringsskräck med de nomineringsgrupper som finns i kyrkan – och som faktiskt ska vara med och ta ansvar i fyra år efter kyrkovalet 17 september 2017.

Vad är jag så upprörd över nu då? Jo – historien upprepar sig. POSK har bett att få boka ett bok och vara med under Världens fest i Västerås. För det är ett lysande tillfälle för deltagarna att få information om vad POSK (i det här fallet) har för material, få prata med oss som är där och få klara besked. Vad vill vi? Vad står det i vårt program? Varför vill vi si och inte så? För det är ju intresserade människor som kommer till Västerås och det är ett inomkyrkligt arrangemang.

Men då svarar styrgruppen för Världens fest

”Styrgruppen för världens fest har beslutat att inte erbjuda några nomineringsgrupper plats på världens fest. Motiveringen är att vi inte vill ha det fokuset på mötet. Praktisk information om valet kommer dock att finnas och det görs av Svenska kyrkan nationell nivå.”

Den praktiskta informationen är väl bra – men den blir ju väldigt haltande när inte nomineringsgrupperna får vara med och berätta om vilka frågor de vill driva. Det är ju också ett av argumenten varför så få röstar – de vet inte vad de ska rösta på och vad de olika grupperna vill.

Samma sak hände inför kyrkovalet 2013 när var det Världens fest i Malmö 2012. Då jobbade jag för POSK och försökte boka ett bord eller en plats tillsammans med utställarna. Men fick då beskedet att styrgruppen tagit ett beslut att inte släppa in nomineringsgrupperna.

Då skickade jag in en motion till kyrkomötet 2013.  Motion 2013:58 ”Om nomineringsgruppernas deltagande vid kyrkliga arrangemang”. Motionen behandlades i kyrkomötet och med anledning av motionen beslutade kyrkomötet:

2. Kyrkomötet beslutar, med anledning av motion 2013:38, att uppdra till kyrkostyrelsen att se över behov och förutsättningar för att ta fram en policy om nomineringsgruppernas möjligheter att delta vid kyrkliga arrangemang som anordnas av nationell nivå och stift

https://www1.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1027572&ptid=863186

Och organisationsutskottet skriver i sin motivationstext:

Utskottet konstaterar att Svenska kyrkans demokratiska beslutsstruktur är baserad på nomineringsgrupper som uppträder i valen. Det är rimligt att detta demokratiska system bejakas och synliggörs i de sammanhang där nationell nivå, men också stiften genomför större möten och samlingar. Utskottet delar motionärens uppfattning att det kan uppfattas som ett demokratiskt problem om nomineringsgrupper inte ges möjlighet att medverka vid Svenska kyrkans egna arrangemang. Samtidigt är utskottet medvetet om att det kan möta svårigheter att ta fram detaljerade regler som generellt kan tillämpas vid kyrkliga möten och andra större samlingar. Utskottet menar dock att det kan vara lämpligt att kyrkostyrelsen ges i uppdrag att belysa behov och förutsättningar för att ta fram en policy om nomineringsgrupperna deltagande vid kyrkliga arrangemang. En eventuell policy skulle kunna användas av nationell nivå och erbjudas stiften.

Men detta spelar tydligen ingen roll. Kyrkovalet och nomineringsgrupperna behandlas som något illaluktande som katten släpat in. Det slänger vi ut. Och varje stort kyrkligt arrangemang får göra som de vill.

Hur sjutton ska vi få människor att vilja engagera sig för att rösta och att ta ansvar när kyrkan själv behandlar kyrkovalet som något som liksom inte angår. Särskilt när man har ”världens fest” eller annat kyrkligt arrangemang.

Nej, detta var uselt och dåligt!

Styrgruppen för världens fest – Tänk om och tänk rätt! Släpp in nomineringsgrupperna på Världens fest – låt dem stå och prata med deltagarna, försvara sina program och visa hur de tänker ta ansvar. Låtsas inte som om de förtroendevalda är något annat som inte tillhör kyrkans verksamhet.

/Carina Etander Rimborg
POSK Göteborg. Ledamot av kyrkomötet.

Lämna ett svar

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>