Det hettar till

De olika nomineringsgrupperna är mitt inne i sina rekryteringsperioder just nu. Det märks på de sociala medierna där det rapporteras om nomineringsmöten, valupptakter och årsmöten. POSK kommer att hålla sitt riksårsmöte den 13 maj i Hallsberg.

En av de övriga nomineringsgrupperna – ÖKA (öppen kyrka för alla) skriver på sin facebook-sida 1 februari 2017:

Vi tittar på de andra gruppernas program, en del vill skapa en kyrka endast för de som troget går till kyrkan varje söndag, andra har inte riktigt förstått att vi tagit steg framåt för prästvigda kvinnor och allas rätt att ingå äktenskap. (…) Vi har de partipolitiskt kopplade grupperna som inte riktigt kan släppa greppet om kyrkan sen den skildes från staten. Vi har grupper som Frimodig kyrka som driver en konservativ linje där det på listorna kommer att finnas kvinnoprästmotståndare och vi har Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan som vill lätta på församlingstillhörigheten och göra det möjligt för enskilda församlingar att bli åsiktsgemenskaper där den ofta ovetande församlingsbon kanske inte välkomnas den dan den vill döpa sitt barn eller ingå äktenskap för att det inte passar in just här. Vår sida är till våra medlemmar och väljare vi finns för en öppen folkkyrka – Öppen Kyrka – en kyrka för alla.

Det är helt obegripligt hur ÖKA kan läsa och tolka POSKs program på det här sättet. Det gör mig allvarligt oroad över hur de tänker och vad det är för öppen kyrka de vill ha. Så här skriver POSK i sitt program:

POSK slår vakt om kyrkans närvaro i hela landet. De territoriella församlingarna är basen för kyrkans verksamhet, vilket innebär ett ansvar för alla som vistas inom församlingens område. Samtidigt är den enskilde fri att delta i gudstjänst- och församlingsliv i vilken församling den vill, liksom att ta del av kyrkliga handlingar enligt kyrkans clearingsystem. POSK verkar för en friare församlingstillhörighet. POSK strävar efter att öka möjligheterna för den som tillhör Svenska kyrkan att bli vald till förtroendeuppdrag i en annan församling än där man bor. Medlemmar som studerar på annan ort eller av olika skäl behöver flytta till särskilda boenden ska kunna välja församling. Omflyttningar inom landet innebär i dag att församlingsgemenskapen bryts. För att främja delaktighet i församlingen på den nya bostadsorten bör den enskilde välkomnas och påminnas om glädjen över att det kyrkliga engagemanget får en fortsättning.

Att göra den tolkning som ÖKA gör av POSKs program är helt obegriplig. Jag skulle vilja ha en tydlig förklaring från ÖKA vad en öppen kyrka egentligen betyder. Är deras kyrka verkligen öppen för alla eller är den öppen bara för dem som tycker de i ÖKA? ÖKAs representant i kyrkomötet Claes Björndahl svarar Svenska Kyrkans Unga på deras fråga om varför man rösta på deras nomineringsgrupp:

”Jag tycker man ska rösta på vår nomineringsgrupp om man dels tycker att man vill rösta på något annat än de allmänpolitiska partierna och om man vill rösta på en nomineringsgrupp som vill, alltså som vill ha en kyrka som är öppen, välkomnande, inbjudande och där man får vara med oavsett vem man är, helt enkelt, va. Då tycker jag man ska rösta på oss. Som snarare vill ha blicken riktad mot framtiden, än mot vad som varit, då tycker jag man ska rösta på oss.”

Menar Claes Björndahl verkligen att ÖKAs kyrka ska vara ”öppen, välkomnande, inbjudande och där man får vara med oavsett vem man är”? Även om man är en POSKare som vill att människor ska få engagera sig i en församling där de inte är boende? Eller som Frimodig kyrka som inte vill att kyrkan ska viga människor av samma kön? Är ÖKAs kyrka så öppen?

POSK är oerhört tydliga med att de beslut som kyrkomötet har fattat ska följas. Men vi vill verkligen inte utestänga någon.

För POSK är det självklart att alla, oavsett sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, ska mötas med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan. POSK står bakom att kyrkan erbjuder alla par som vill leva i trygga och fasta förhållanden den möjligheten inom äktenskapets ram. Svenska kyrkan erbjuder vigsel mellan personer av samma kön, samtidigt som ingen enskild präst har skyldighet att tjänstgöra vid vigsel av par av samma kön. POSK delar uppfattningen att Svenska kyrkan med sin lutherska äktenskapssyn kan rymma två olika uppfattningar i vigselfrågan utan att dessa blir kyrkoskiljande.

Nej, ÖKA, innan ni ger er på andras valprogram och tolkningar av dessa borde ni nog reda ut vad ert eget program och era egna värderingar innebär.

/Carina Etander Rimborg

Lämna ett svar

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>