fbpx

Kyrkomötet nästa vecka

Nästa vecka är det första "riktiga" kyrkomötet på den här mandatperioden. Vi har ju haft ett valmöte, i samband med det gamla kyrkomötet i november förra året. Då valdes bland annat presidium.

Men nu samlas det nyvalda kyrkomötet för sin första session. Utskotten och deras ordförande ska utses och sedan ska 109 motioner och 3 skrivelser behandlas.

Det är många motioner – men det har legat runt den här nivån de senaste åren. Det är bara när vi behandlade strukturutredningen som det vara färre motioner.

Så här står det i kyrkomötets pressmeddelande>>:

Nästa vecka – tisdag den 23 september – inleds mandatperiodens första kyrkomöte som kommer att behandla sammanlagt 109 motioner>> och tre skrivelser>>. Nästan hälften av de 251 ledamöterna är nya efter kyrkovalet 2013. Kyrkomötets första session pågår i fyra dagar.

Motionsskörden, som är den största på tolv år, präglas av ett stort samhällsengagemang. Efter krisen i Mellanöstern i somras lyfter många ledamöter de internationella frågorna i sina motioner. Också frågor om Svenska kyrkans identitet, kulturarv och klimat samt ungdomsarbetslösheten finns med bland de 109 motionerna. Kyrkostyrelsen har lämnat tre skrivelser till kyrkomötet – däribland Verksamhet och ekonomi 2015-2017.

Mässa kl 14 i domkyrkan
Kyrkomötet inleds med mässa i Uppsala domkyrka på tisdag kl 14. Efter gudstjänsten stannar gästerna i kyrkan där inledning av kyrkomötet äger rum. Därefter går ledamöterna till Uppsala konsert och kongress där plenum och utskottsarbetet äger rum. Kyrkomötet avslutar sin första session på fredag och återsamlas till andra session och beslut den 17-19 november.

Mer information om kyrkomötet, mandatfördelningen, ledamöterna och programmet finns på kyrkomötets webbplats.

Foto: Magnus Aronsson/IKON
(den uppmärksamme ser att POSKs ordförande Hans-Olof Andrén går i processionen)

Kyrkans Tidning hade i torsdagens nummer några artiklar om kyrkomötet. Tyvärr hittar jag inte dem på nätet och kan dela dem vidare.

Däremot har Areopagen skrivit ett väldigt roligt blogginlägg om motionerna.

Areopagen: Motioner till kyrkomötet 2014 (en topplista för den oinvigde)>>