fbpx

En ny biskop i kollegiet

I dag har Härnösand stift valt sin nya biskop. Det blev kh Eva Nordung Byström.

Kyrkans Tidning: Nordung Byström vald till ny biskop i Härnösand>>

Svenska kyrkan Härnösands stift>>

Jag känner inte alls Eva Nordung Byström, bara det jag har sett och läst på nätet.

Hon kommer att vigas till biskop den 14 december i Uppsala.

Jag skulle vilja lyfta sak när det gäller biskoparna. Det är ju snart biskopsval i ytterligare två stift – Västerås och Växjö.

Vem tar ansvar för att kompetensen i biskopskollegiet blir bred och djup? Nu är det stiften som själva väljer sin biskop. Och det är sällan jag hör att man vill ha en biskop som har en teologisk bred kompetens eller akademisk utbildning.

Hur ser den samlade kompetensen ut i dag i biskopskollegiet? Och hur blir det efter valen nästa år? Och  – vem tar ansvar?

Det är så lätt att tro att biskopen måste ha en lokal stiftsförankring, att biskopen måste ha en församlingsförankring och att biskopen måste vara en bra chef.

Men då ser man inte behovet som hela Svenska kyrkan har av helikopterseende biskopar som har bra relationer ekumeniskt och internationellt. Som har kompetens, kan se den stora bilden, har historien och kan peka med hela handen.

Vem tar ansvar för det?

Det är något helt annat att välja biskop mot att välja en kyrkoherde eller församlingsherde.

Så vem tar helhetsansvaret för det?

Ur POSKs vision och program>>:

Svenska kyrkan är en episkopal kyrka, indelad i stift med biskopar som ledare. Biskopen ska tillsammans med stiftet främja församlingarna i deras uppgift. POSK vill verka för att stiften lyhört uppfattar församlingarnas behov och främjar deras liv. Stiften ska inspirera till uthållighet i tider av vikande kyrklighet men ökat andligt intresse. Församlingarnas självklara närvaro i människors viktiga livssituationer är betydelsefull.

(…)

Alla frågor kan inte bli föremål för ett enkelt demokratiskt avgörande, eftersom Svenska kyrkan är knuten till sin evangelisk-lutherska bekännelse. Det är därför särskilt viktigt hur hanteringen av lärofrågor är utformad. I en episkopal kyrka av Svenska kyrkans karaktär har biskoparna en särskild läro- och tillsynsfunktion, och de har förutom sin roll i läronämnden ett särskilt inflytande när kyrkomötet beslutar i lärofrågor. POSK menar att biskoparna dessutom borde vara fullvärdiga ledamöter i kyrkomötet.