fbpx

Mist behörighet

Nyheten som når oss i eftermiddag är att prästen Olle Fogelqvist i Halland har mist sin behörighet som präst efter en predikan som han höll för cirka ett år sedan. Domkapitlet i Göteborg tog beslutet i dag.

Anledningen, enligt pressmeddelandet>>, är att i predikan förklarade prästen, att de som säger ja till prästvigda kvinnor går miste om frälsningen.

Och biskop Per Eckerdal säger:

– Han har uttryckt sig på ett sådant sätt, att villkoret för frälsning
är att man säger nej till prästvigda kvinnor, att det är ett villkor för att vara accepterad av Gud. Detta är inte förenligt med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.
(…)
– Bara tanken på att prästens kön skulle vara frälsningsavgörande är häpnadsväckande, säger Per Eckerdal.
Domkapitlet har kunnat ta del av predikan genom den inspelning som gjordes i kyrkan.

Kyrkans Tidning: Hallandspräst avkragas för predikan om prästvigda kvinnor >>

P4 Sjuhärard: "Ingen himmel för kvinnopräster" – präst avsatt efter predikan>>

Dagen: Präst avkragad efter ”omdömeslös” predikan>>

Expressen: Motsätter sig kvinnliga präster – mister jobbet>>

Jaha… då kan vi fundera över om domkapitlet i Göteborg har gjort rätt. Enligt Kyrkans Tidning kommer beslutet att överklagas:

Både Fogelqvist och hans advokat säger att de kommer att överklaga beslutet till Överklagandenämnden.

-Jag är mycket besviken. Det är inte vad vi förväntat oss och det är inte i enlighet med Svenska kyrkans ordning. Vi kommer att överklaga beslutet, säger advokaten Andreas Karlgren, som befarar en helt ny praxis om detta beslut skulle stå fast.

– Det finns inget motsvarande beslut. Inte ens Karl den elfte ingrep mot präster som predikade mot kungen  om de hade predikat efter Guds ord.

Olle Fogelqvist säger sig bara ha predikat över 1 Kor 14>>

Vad som har sagts i predikan vet inte jag eftersom jag inte var där eller har hört det inspelade bandet.

Men om det är som domkapitlet säger, att Fogelqvist har ställt motståndet till prästvigda kvinnor som avgörande för frälsningen så är det oerhört! Och definitivt inte förenligt med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

POSK skriver i sin vision och program>>:

De olika kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan utgör en rikedom, och förutsätter att alla är beredda att respektera varandras olika uppfattningar och att följa demokratiskt fattade beslut.

(…)
För POSK är det en självklarhet att det finns diakoner, präster och
biskopar av båda könen i Svenska kyrkan. POSK är emot särbehandling på grund av kön, såväl när det gäller anställda och förtroendevalda som övriga frivilliga i Svenska kyrkan.