Gudstjänsttrender

En fylld kyrka med prästen fram vid altaret

Det är inte bara att Svenska kyrkan tappar medlemmar, även gudstjänstbesöken minskar på det stora hela. Då är det viktigt att hitta lösningar och titta på de goda exempel som finns ute i församlingarna.

Den 24 maj kom Kyrkans tidning med en reportageserie där flera goda exempel lyftes. Bland annat från Mjölkuddskyrkan i Luleå där de med stort mod har delat upp söndagens huvudgudstjänst i två och har gått från 8-10 gudstjänstbesökare på söndagar till 60-80 på vardagsmässan på tisdagar och upp till hundra deltagare på vardagsgudstjänsten på torsdagar.

Pernilla Jonsson, chef för analysenheten vid kyrkokansliet, påpekar i intervjun för Kyrkans tidning att skillnaderna är stora mellan olika församlingar och deras förutsättningar.
– Om församlingen exempelvis är en pendlarkommun behöver man kanske fråga sig när det finns möjlighet för människor att fira gudstjänst, och vilka former som passar församlingsborna, säger Pernilla Jonsson.

Hon lyfter också de goda exemplen där trenden är positivare, som veckomässor och temagudstjänster, där besöken ökar eller åtminstone ligger på en stabil, lite högre nivå.

Det gäller att hitta en bra balans mellan att förändra när förändring måste till utan för den skull glömma bort traditionerna som är en trygghet för många.
Maria Agstam Häggkvist, präst i Norrbo församling, värjer sig mot uttrycket ”locka människor till kyrkan”.
– Jag tycker inte om ordet ”locka” i det här sammanhanget. Om vi bjöd på trisslotter och tårta varje söndag, skulle vi säkert locka många fler. Men det är knappast det det handlar om. Vi vill fira gudstjänst som människor kommer till för att det vi talar om och gör har en relevans i människor liv.

Jag håller verkligen med Maria här, vi ska inte locka människor med annat än det vi faktiskt ska ”erbjuda”. Däri ligger svårigheten att hitta balansen mellan tradition och nyskapande, att vara relevanta för människor här och nu. Vi bör undvika att ändra för ändrandets skull, samtidigt som vi ibland måste våga släppa taget på saker som inte fungerar.

I samma nummer av Kyrkans tidning skriver även Jonas Eek i ledaren kring detta där han tycker att vi bör ha två tankar i huvudet samtidigt, både oro över dalande siffror men också glädje över alla de som faktiskt går i kyrkan. Han vill också tillsätta en haverikommission för kyrkans gudstjänster.

Det finns mycket bra i det Jonas skriver men jag som gudstjänstbesökare och trogen medlem känner mig ibland bortglömd när det blir för mycket fokus på de som lämnar Svenska kyrkan och att se till att få fler att gå i kyrkan. Jag personligen skulle önska ett större fokus på oss trogna, men utan att för den skull glömma bort de där som står på tröskeln och vill komma in.

/Linda

 

Ur POSKs program

Gudstjänstens fest

Gudstjänsten är hela församlingens gåva och ansvar. Allt färre deltar i huvudgudstjänster på söndagar. Särskilt allvarligt är att den fest som är centrum i församlingens verksamhet inte självklart samlar församlingens anställda och förtroendevalda. Församlingen bör uppmuntra sina anställda och förtroendevalda att delta i gudstjänstlivet.

Gudstjänstförnyelse och ökat ideellt engagemang i gudstjänsten är nödvändigt. Det finns en positiv utveckling när många församlingar möter nya grupper av människor genom vardagsgudstjänster med olika karaktär. Det är angeläget med både bredd och igenkännande i gudstjänstformerna, men även att det fortsätter att finnas en mångfald av uttryckssätt. I en evangelisk-luthersk kyrka är förkunnelsens kvalitet också viktig. Evangeliet om Jesus Kristus som vår frälsare och befriare får inte gå förlorat och ersättas av enbart allmänreligiösa eller etiska frågor.

Deltagandet i gudstjänsterna vid dop, konfirmation, vigsel och begravning är stort. Dessa gudstjänster är i allmänhet mycket uppskattade av deltagarna. Fler människor möter Svenska kyrkan där än i de allmänna gudstjänsterna. Dessa gudstjänster måste därför få tillräckliga resurser för att bevara sin kvalitet.

Under mandatperioden 2018-2021 kommer POSK att verka för:
att förtroendevalda deltar i församlingens gudstjänstliv
att ge större utrymme för ideellt engagemang i gudstjänsten
att vid anställning av personal beakta viljan att delta i gudstjänstlivet
att verka för utveckling och fördjupning av gudstjänstlivet

Lämna ett svar

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>