Nej, allt är faktiskt inte politik!

Det gäller att hålla sig uppdaterad med vad som händer i de andra nomineringsgruppernas olika sociala medier. Så i helgen fastnade jag hos Borgerligt alternativ på FB där jag både blev beklämd över tonen hos BA och fick ett klargörande över varför de tycker det är så viktigt med den ideologiska stämpeln.

För mig blev det också så klart varför Svenska kyrkan anklagas för att vara vänsterorienterad när den är kyrka! När biskoparna går ut med ett gemensamt yttrande, om miljön eller flyktingsituationen, så höjs allt som oftast röster från högerkanten att Svenska kyrkan är så vänsterinriktad. Fast de egentligen bara låtit kyrkans liv och röst finnas i samhället. Precis som jag tycker att det ska vara.

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna vill utmåla varandra som huvudmotståndare i Svenska kyrkans val den 17 september.Vill du ha ett alternativ till dem båda? Rösta Borgerligt!

Publicerat av Borgerligt alternativ den 31 augusti 2017

Men för BA är visst att ha en åsikt politik. Och är någon opolitisk så saknar den åsikter. Nu ska jag kanske inte dra alla över en kam men jag känner ändå att det är nog en övervägande majoritet som verkar tycka detsamma. Har du en åsikt som du framför så är det politik! Så med den logiken så är det ju självklart att om det kommer ett biskopsbrev; där det kristna budskapet framförs. Där den lilla människan värnas. Som vill skapa rättvisa och fred. Då är det ganska lätt för någon som tolkar alla åsikter som framförs, som politik.  Om det budskapet då går på tvärs med sin egen ideologi, men samtidigt passar väldigt bra in vänsterpolitiken. Då är det självklart lätt att ropa ut att kyrkan är vänsterorienterad.

Nä, BA, allt som framförs som en åsikt är inte politik. I kyrkan är det teologin som ska vara vår utgångspunkt. Vi ska följa Jesus, göra hans ord levande och relevant idag. Gör du en annan teologisk tolkning av till exempel ”Vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig” (Matteus 25:40) så är det så du ska kritisera kyrkan. Endast då blir din kritik relevant för mig.

Jag tycker också att alla dessa som försvarar politikens varande i Svenska kyrkan skulle lära sig vad ”Politisk” betyder.

Politik har inte i kyrkan att göra. Ja, det heter kyrkopolitik, men jag skulle föredra att det upphörde att användas till förmån till kyrkostyre. Att säga att Jesus var politisk tycker jag är att hålla på med historieförvanskning. Jesus kritiserade makten, men att han för den skull ville bestämma över samhället är långt ifrån sanningen.

Så kära BA (och S), jag har många åsikter trots att jag i kyrkans kontext är opolitisk. För samhällsstyre har inte i kyrkan att göra. Däremot vill jag att kyrkan ska vara en tydlig röst i samhället, utifrån ett teologiskt perspektiv.

 

Ur POSKs program:

Diakonins kärlek

I en levande församling tar sig tron uttryck i kärlek och praktisk diakonal omsorg. Församlingsdiakonin är omistlig och innebär att möta människor i utsatta livssituationer med delaktighet, respekt och solidaritet, och vara deras röst i kyrka och samhälle. Nya utmaningar som asylboenden och EU-migranter ställer krav på församlingens diakoni. Nöden är skiftande och behoven är stora, och ska inte och kan inte mötas endast av församlingens anställda. Här finns stort utrymme för ideellt engagemang.

Diakonen är ett barmhärtighetens tecken, som ska inspirera och stödja alla att ha omsorg om varandra. POSK anser att det alltid ska finnas en diakon för varje församling, vilket innebär att det ska finnas minst en diakon anställd i varje pastorat och varje självständig församling.

Under mandatperioden 2018-2021 kommer POSK att verka för:
att resurser tillförs för reflektion och kompetensutveckling kring nya diakonala utmaningar
att det införs en bestämmelse i kyrkoordningen om att det ska finnas en diakon för varje församling

Lämna ett svar

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>