fbpx

Musiken bär evangelium!

”Dig vi lovsjunger, ärar” ”Var inte rädd” ”Var jag går i skogar, berg och dalar” ”Måne och sol” ”En tröstande Gud” ”O store Gud”

Textrader ur vår stora psalmskatt som kommer till mig när jag sitter här och funderar över vad vi menar med ”Kyrkomusikens kraft!”. I den svenska Psalmboken finns en bredd och ett djup. En psalm för alla tillfällen och humör. Men samtidigt får det inte bli för enkelt. Val av psalmer och musik till gudstjänsten ska ske med eftertanke så att texterna och musiken bildar en helhet. Musiken ska bära evangeliet.

Jag lyssnar på Svenska kyrkans spellista ”Svenska psalmer” på Spotify som ytterligt visar på bredden. Samtidigt visar den också att den musikaliska tolkningen kan göra en psalm till något annat. En lovsång som sjungs lågmält av en solist kan bli till ett stillsamt samtal med Gud. Den där psalmen som jag sjunger när frågorna är många och tvivlet stort sjungs med stora utropstecken och är nu en lovsång.

Musik är en väldigt stor del av kyrkans själ. I musiken och sången kan vi lyssna och tala med hjärtat. Musiken talar så direkt till oss. Vi söker tröst i musiken. I sången samlas vi i kampen och får kraft. Vi sjunger av glädje.

Ja, ”Kyrkomusikens kraft!” är stor.

 

Ur POSKs program:

Kyrkomusikens kraft

Musiken är en Guds gåva och bildar ett eget språk som är en omistlig del av mänskligt liv. I kyrkans gemensamma sång, i gudstjänster och övrigt musikliv kan musiken bidra till att bära, utforska och fördjupa tron. Svenska kyrkan har ett rikt arv av hög konstnärlig kvalitet att förvalta och utveckla vidare. Under senare tid har också en viktig breddning mot nya stilar och former blivit en naturlig del av kyrkans uttryck.

I Svenska kyrkan samspelar ett professionellt musikliv med ett musikliv där alla har rätt att delta och uttrycka sin kristna tro. Körsången har en alldeles särskild betydelse i Svenska kyrkan som en folkrörelse och som uttryck för ideellt engagemang. Svenska kyrkan är som helhet den största aktören i det svenska musiklivet och har här en av sina mest uppskattade kontaktytor med många medlemmar och samhället i stort.

Det är i Svenska kyrkans församlingar som kraften i kyrkomusiken möter och berör människor. Stiften och den nationella nivån har viktiga uppgifter att stödja kyrkomusiken genom inspiration, fortbildning och samordning av kontakter med andra delar av musiklivet. Kyrkans nationella nivå behöver här ta ett speciellt ansvar för att kunna fungera som ett nav där den lokala kyrkomusiken kan möta den utveckling som sker inom olika musikorganisationer, förlag, utbildningsinstitutioner, forskning, psalmskapande med mera. Nya psalmer och ny liturgisk musik måste ständigt skapas i kyrkan.

Stift och domkapitel har en viktig uppgift att stödja rekrytering och utbildning av nya musiker samt utöva tillsyn över kyrkomusikernas tjänster och kompetenser.

Under mandatperioden 2018-2021 kommer POSK att verka för:
att stärka ansvaret för kyrkomusik på Svenska kyrkans nationella nivå
att Svenska kyrkan inrättar ett samrådsorgan med musiklivets organisationer
att POSK har en dialog med kyrkomusikerna kring utmaningar och möjligheter
att en revision av psalmboken ges nödvändig tid, sker i dialog och är noggrann med språkliga och musikaliska kompetenser

Lämna ett svar

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>