Utred indirekta val

Det är nu sista skälvande minuten till att lämna in motioner till höstens kyrkomöte. Motionerna ska vara inlämnade idag torsdag den 3 augusti kl 16. Enligt Kyrkans tidning (1/8 2017) väntas det bli rekordmånga motioner och när jag nu går igenom listan på inkomna motioner så ser jag att rekordet från 2014 slagits med nästan 20. Kanske blir det ännu några till då det kan dröja upp till en vecka efter att de inkommit till Kyrkokansliet innan de finns på redovisade på listan.

En motion som redan fått mycket uppmärksamhet är underskriven av Anna Lundblad (POSK) och Sven-E Kragh (C) tillsammans med de fyra biskoparna Sven-Bernhard Fast (Visby stift), Mikael Mogren (Väserås stift), Johan Dalman (Strängnäs stift) och Hans Stiglund (Luleå stift).

Ytterligare två motioner hittar jag med samma tema – Diarienummer km 2017-1 016 Utredning av indirekta val, som är underskriven av två representanter från Frimodig kyrka.
Diarienummer km 2017-1 082 Utred indirekta val, som är underskrivna av tre POSKare, Hans-Olof Andrén, Lisa Tegby och Per Lindberg tillsammans med biskop Sven-Bernhard Fast.

Även om antalet motioner i ett ämne inte säger något om utfallet för detsamma känns det ändå som att det är en stor fråga. För POSK ingår dessa motioner i vår valfråga ”Bryt partipolitiseringen” då vi ser att ett annat sätt att utse representanter till stiften och kyrkomöte är ett sätt att se till att de samhällspolitiska partierna förlorar intresset för att fortsätta ställa upp så pass organiserat som det görs idag.

Bloggen återkommer i frågan om vilka motioner som POSK står bakom för att invänta att alla motioner ska hinna redovisas.

Ur POSKs program:

POSK vill förändra valsystemet så att det blir enklare och billigare, och bättre speglar vår kyrkosyn. Ledamöter av stiftsfullmäktige och kyrkomöte behöver ha en församlingsförankring och goda kunskaper om församlingslivet. De bör därför väljas av församlingarna i ett indirekt val. Att ledamöterna representerar församlingarna ger också legitimitet åt kyrkomötets beslut i lärofrågor. Kyrkomötets legitimitet kan dock ifrågasättas när olika grupper försöker använda kyrkomötet som plattform för sina samhällspolitiska syften.

[…]

Under mandatperioden 2018-2021 kommer POSK att verka för: 
att kyrkan återgår till indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte

Lämna ett svar

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>