fbpx

Valkretsmandaten fastslagna

Som bloggen redovisade häromdagen så är det många mandat som ska tillsättas vid kyrkovalet den 17 september.

På valwebben finns det nu material som berättar om att kyrkostyrelsen har beslutat om de fasta valkretsmandaten till kyrkomötet.

http://internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval/fasta-valkretsmandat-till-kyrkomotet

Så här ser listan ut:

Kyrkostyrelsen har beslutat om följande fördelning:

att valkretsen Uppsala stift får 18 fasta valkretsmandat vid 2017 års val till kyrkomötet,

att valkretsen Linköpings stift får 14 fasta valkretsmandat vid 2017 års val till kyrkomötet,

att valkretsen Skara stift får 14 fasta valkretsmandat vid 2017 års val till kyrkomötet,

att valkretsen Strängnäs stift får 14 fasta valkretsmandat vid 2017 års val till kyrkomötet,

att valkretsen Västerås stift får 14 fasta valkretsmandat vid 2017 års val till kyrkomötet,

att valkretsen Växjö stift får 16 fasta valkretsmandat vid 2017 års val till kyrkomötet,

att valkretsen Lunds stift får 32 fasta valkretsmandat vid 2017 års val till kyrkomötet,

att valkretsen Göteborgs stift får 30 fasta valkretsmandat vid 2017 års val till kyrkomötet,

att valkretsen Karlstads stift får 10 fasta valkretsmandat vid 2017 års val till kyrkomötet,

att valkretsen Härnösands stift får 10 fasta valkretsmandat vid 2017 års val till kyrkomötet,

att valkretsen Luleå stift får 14 fasta valkretsmandat vid 2017 års val till kyrkomötet,

att valkretsen Visby stift får 2 fasta valkretsmandat vid 2017 års val till kyrkomötet, samt

att valkretsen Stockholms stift får 37 fasta valkretsmandat vid 2017 års val till kyrkomötet.

Detta är de 225 fasta mandaten, och därtill kommer sedan 24 utjämningsmandat. Dessa fördelas så ”att fördelningen av alla mandat i kyrkomötet blir proportionell mot nomineringsgruppernas röstetal i hela landet.” Detta innebär 225+24=249 mandat, och utöver dessa utses 2 representanter för Svenska kyrkan i utlandet.

Av de 249 mandaten har POSK i dag 38 mandat och är den näst största gruppen i kyrkomötet. Efter valet 2017 borde vi kunna bli ännu större och få ännu fler mandat. Våra informatörer Lars-Gunnar och Linda kan hjälpa er att räkna på hur många röster som behövs för att ta ytterligare ett mandat i er valkrets. Kan vara bra att ha den informationen om ni behöver prioritera var ni sätter in era valkampanjinsatser. Vid fler mandat får vi en ännu bättre grund för att driva våra valfrågor – bland annat att få bort partipolitiken från Svenska kyrkan.

 

Ur POSKs program:

POSK vill förändra valsystemet så att det blir enklare och billigare, och bättre speglar vår kyrkosyn. Ledamöter av stiftsfullmäktige och kyrkomöte behöver ha en församlingsförankring och goda kunskaper om församlingslivet. De bör därför väljas av församlingarna i ett indirekt val. Att ledamöterna representerar församlingarna ger också legitimitet åt kyrkomötets beslut i lärofrågor. Kyrkomötets legitimitet kan dock ifrågasättas när olika grupper försöker använda kyrkomötet som plattform för sina samhällspolitiska syften.

/Carina

Lämna ett svar

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>