Fisken som symbol

Fisken är ett av de äldsta kristna igenkänningstecknen. Under förföljelserna av kristna under Romartiden kände de igen en annan kristen genom att bära ett smycke formad som en fisk eller att rita en fisk. För att säkerställa att den person man mötte var kristen ritade man en båge i sanden. Denna båge utgjorde ena halvan av fisken. Om den andre då var kristen, ritade denne den andra halvan av fisken. På så sätt kunde man testa varandra genom tecknet istället för att säga det rätt ut och riskera att bli avslöjad inför romarna. För detta tecken visste romarna inte om.

Men varför en fisk?

Det finns många teorier kring varför det just blev fisken som blev de tidiga kristnas symbol. En av dem är att begynnelsebokstäverna i den tidiga trosbekännelsen på grekiska bildar ordet ICHTHYS (ΙΧΘΥΣ) – som betydde fisk.
I – Jesus, CH – Kristus, TH – Guds, Y – Son, S – Frälsare.

I Matteusevangeliet (17:24-ff) berättas om en fisk som kommer med en lösepenning för att befria lärjungarna från deras skuld.

I Markusevangeliet (1:16-ff) kallar Jesus sina första lärjungar med ordet ”människofiskare”.

En del teorier tolkar tecknet som ett arv från babylonisk mytologi.

Lämna ett svar

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>