fbpx

Alla eller ingen!

Begravningsavgiften, som är en obligatorisk avgift för alla som betalar skatt i Sverige, ska från och med 2016 vara gemensam över hela landet.

Detta har vi skrivit om på bloggen flera gånger.

Men det finns ju, som vi också har skrivit, ett problem. Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i hela landet förutom i Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman.

Vid utredningen så har Svenska kyrkan (om jag har uppfattat allt rätt) varit tydlig med att ska en gemensam avgift införas i landet så ska Stockholm och Tranås vara med.

Nu har tydligen kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke meddelat att det inte är aktuellt att höja avgiften för Stockholmarna, eftersom de i så fall får en så stor höjning. Från 7,5 öre till 22 öre.

Det är många begravningsverksamheter som har betydligt lägre avgift än 22 öre i landet (det finns också de som har högre). Men varför skulle någon annan vilja gå med på den här förändringen om inte alla ska vara med?

SVD: Ministern Vi är inte beredda att höja avgiften>>

En för alla – alla för en? Eller är det så att var och en får klara sig själv?

Nej, säger jag! Ingen enhetlig avgift om inte alla är med. Då ska Svenska kyrkan lämna ifrån sig huvudmannaskapet istället! Det är min personliga åsikt!

 Ur POSKs Vision och program:

Begravningsverksamheten är primärt en samhällelig uppgift som innefattar myndighetsutövning. Det är viktigt för Svenska kyrkans identitet som trossamfund att frågan om vem som ska vara huvudman kommer upp till
förnyad och fördjupad diskussion. En kyrkogård kan skötas såväl med som utan ett huvudmannaskap.