fbpx

Programarbete

Hela den här helgen har Anders, Mats och Hans-Olof från riksstyrelsen i POSK suttit och gått igenom alla remissvar på vårt kommande program.

De har läst, de har diskuterat, de har gjort avvägningar, kompromisser, de har pratat om principfrågor…

Tretton timmar på lördagen och närmare fyra timmar på söndagen satt de alla tre.

Nästa helg ska hela styrelsen träffas och arbeta med visionen och programmet tillsammans. Sen ska det skickas ut så att alla kan se resultatet och eventuellt komma med motioner inför årsmötet. (senast 23 mars).

Den 23 april ska visionen och programmet läggas fast för kommande mandatperioden, då POSK träffas för årsmöte i Linköping.

Fortsättning följer…