Norska kyrkan börjar sitt kyrkoval i dag.

Kyrkans Tidning skriver om Norska kyrkan som i dag startar sin förhandröstning inför deras kyrkoval som äger rum 13-14 september.

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/bruk-stemmeretten/

Nytt för i år i Norska kyrkovalet är listorna som liknar våra nomineringsgrupper. Det är något som inte funnits i Norska kyrkan förut.

Kyrkans Tidning skriver:

Tidigare har alla kandidater till kyrkovalet nominerats av stiftens nomineringskommittéer. Dessa har i uppdrag att skapa ett brett urval av kandidater för väljarna att ta ställning till. Först där efter har olika listor bildats och olika organisationer ställt sig bakom och rekommenderat vissa kandidater. Men sedan relationen mellan kyrka och stat i Norge förändrats finns nu möjligheten att bilda partier med listor över egna kandidater, och det har Åpen folkekirke gjort. 

Vid kyrkovalet  2011 var valdeltagandet 13,5 procent. Målsättningen är att det ska öka. -Det finns ett stort intresse för äktenskapsfrågan nu, men det är osäkert om det leder till fler röster, säger Gunnar Westermoen.

I det norska kyrkovalet kommer 8000 förtroendevalda att väljas. De allra flesta sitter i något av de 1 235 menighetsråden, på församlingsnivå. Samtidigt utses 116 ledamöter till landets elva bispedømmeråd – det motsvarar ungefär Svenska kyrkans stiftsstyrelser. Ledamöterna i bispedømmeråden utgör samtidigt kyrkomötet.

77 av ledamöterna ska vara lekmän som inte är anställda i kyrkan. I årets kyrkoval väljs 65 av dem direkt, övriga indirekt. Det är första gången som en majoritet av kyrkomötets ledamöter är direktvalda. Prästernas och övriga kyrkliga anställdas representanter väljs separat.