Rivstart efter semestern

Förra veckan började jag arbeta efter semestern. Det blev i princip en rivstart.

På torsdagen (13 augusti) var jag tjänstledig och var i Uppsala. Kyrkomötets presidium hade överläggningar med alla utskottens ordförande och hade sedan egna överläggningar och tittade på kyrkomötets alla motioner.

På fredagen var jag med på utlandskyrkans konferens och pilgrimsvandrade mellan Lena kyrka och Tensta kyrka där vi hade en gemensam mässa. På kvällen var det festmåltid i Uppsala konsert och kongress. Men jag stannade inte där så länge eftersom jag och en av ledamöterna i POSK styrelse, Anders Roos, körde ner till Tibro och helgens sammanträde med POSKs riksstyrelse.

Styrelsen hade sedan möte hela lördagen och nästan hela söndagen. Och den stora frågan på agendan var det kommande programmet för POSK 2018-20121. Vilka frågor är det vi ska arbeta för? Vad är det vi vill förändra i Svenska kyrkan? Vad är det som ska prioriteras?

Diskussionerna var långa och gick högt och lågt under hela helgen.

Styrelsen har fått fram ett förslag till program som ska kompletteras på några punkter. Under hösten (september-december) kommer detta förslag på program att vara ute på en öppen remiss hos alla POSK-grupper, POSKare och övriga intresserade. Programmet ska beslutas på årsmötet i april 2016.

Personligen tycker jag att en av de allra viktigaste punkterna är att se till att det firas gudstjänst. I varje kyrka och varje söndag. Vi ska inte regelbundet sammanlysa eller låta bli att fira gudstjänster. Det räcker att vi är två eller tre samlade. Jo, jag förstår att det är tråkigt när det inte är många. Men det är inget skäl att inte fira alls. Det är vår uppgift som kristna. Att samlas, dela ordet, dela bönen, och dela måltiden med varandra. Visst – allt annat som kyrkan gör är viktigt, men mycket av det vi gör skulle vem som helst kunna göra också. Gudstjänsten är det som är unikt för oss som kristna. och vi ska göra det som vi som kyrka gör unikt! Vi ska fira gudstjänst och därifrån ta ansvar i kyrka och samhälle.

Ur POSKs vision och program>>:
POSK  – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska
• erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
• förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod
• se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
• respektera individen och glädjas åt mångfalden
• vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
• vara en brobyggare mellan kyrkor
• sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro