fbpx

Goda möten

På förmiddagen i dag har jag varit på Möteskulturdagen som ordnades här i Göteborg. En mängd inspirerande människor som berättade om verktyg och metoder för att göra möten innehållsrika, effektiva och roliga.

Det är bra tips och synnerligen entusiastiska människor.

Till exempel var det en man där som berättade om maten – måltiden som storytelling. Att själva maten är en del av mötet – historien.

Och som en vän då genast skrev på facebook – så kristet och så kyrkligt på något sätt!

För visst är det så  – det är genom den heliga måltiden som vi håller fast vid Jesus och berättelsen och det som binder oss samman över 2000 år.

Och därför borde vi också bli bättre på de möjligheter till möten och måltider som vi har i kyrkan. Alla dessa kyrkkaffen, soppluncher och måltider som erbjuds i Svenska kyrkan. Hur lyckas vi ta tillvara på dessa möjligheter?

Jag skulle önska att kyrkan tog tillvara på alla de måltider – i gudstjänsten och utanför som finns och gör dem till riktiga, viktiga och andliga möten!

Ur POSKs vision och program:
För en öppen folkkyrka är det angeläget att skapa relationer med så
stora delar av befolkningen som möjligt. Detta sker genom de kyrkliga handlingarna vid avgörande tidpunkter i människors liv – dop, konfirmation, vigsel, begravning – och genom själavård, diakonal/social verksamhet, undervisning, kulturaktiviteter samt delaktighet och ansvarstagande i samhället. Centrum i kyrkans liv är gudstjänsten – utan gudstjänst ingen kyrka.