Ring klocka ring – eller…?

Biskop Esbjörn Hagberg (Karlstads stift) har i ett brev till alla sina prostar och kyrkoherdar skrivit om klockringning. Detta med anledning av att rasistiska partier håller valmöten vid olika tillfällen.

Kyrkans Tidning skriver>>:

Eftersom det förekommer frågor om och förväntningar på klockringning vid till exempel demonstrationer och politiska aktioner med främlingsfientliga inslag, ger biskop Hagberg även ett pastoralt råd till sina kyrkoherdar och kontraktsprostar. Där skriver han: "Kyrkklockorna ska i huvudsak ringa för och inte emot något. Kyrkklockorna ska bjuda in till gudstjänst".

Jag älskar kyrkklockor! För mig är det underbart att höra kyrkklockorna ringa. På lördagarna kl 18.00 vid helgsmålsbönen. Till söndagens gudstjänst. Vid begravningar och själaringningar under veckan. För mig är det gudstjänst när kyrkklockorna ringer. Och det är också till gudstjänst jag vill bli kallad när kyrkklockorna ringer. Jag tycker det är bra att biskop Esbjörn går ut med ett brev till pastoraten i Karlstad.

Till höstens kyrkomöte finns det två motioner som tar upp klockringning.

Motion 2014:017 Ringning i kyrkklockor>>
Motion 2014:088 Reglera klockringningar för att förebygga missbruk>>

Dessa motioner kommer att behandlas av organisationsutskottet.

Här kan du höra kyrkklockan i Uppsala domkyrka