Svenska kyrkan och bokmässan

Svenska kyrkan – genom Se människan-scenen är den största utställaren under Bok och biblioteksmässan i Göteborg.

http://www.svenskakyrkan.se/semanniskan

http://www.bokmassan.se/

Varför ska Svenska kyrkan finnas med på bokmässan – ligger verkligen detta inom Svenska kyrkans kompetensområde?

Det Svenska kyrkan gör är att genom aktuella böcker lyfta de eviga och viktiga frågorna om Gud, kultur och livet genom det offentliga samtalet.

Svenska kyrkans monter är en av de mest besökta under hela mässan. I år kan man bland annat få höra på Mpho och Desmond Tutu som pratar om sin nya bok och Förlåtelse.

Läs hela programmet här:

 

 

PS Under flera år så har Bok och biblioteksmässan krockat med första sessionen av kyrkomötet. Det har fått till följd att flera av biskoparna (som håller ofta håller samtal på scenen) smiter från kyrkomötet (där de ska vara med!) och ger sig av till Göteborg.

Men nu har presidiet, efter samråd, beslutat att flytta kyrkomötet en vecka. Tyvärr inte förrän 2017. Men nu är det åtminstone beslutat!