Kyrkomötesgruppen på studieresa till London

Den 28-31 mars var POSKs kyrkomötesgrupp i London. Vi har rest dit för att studera den engelska kyrkan och lära oss mer om deras struktur och arbete med lärande och undervisning. Men vi har också fått tid att lära känna varandra bättre i gruppen och arbeta med vårt program och inför höstens kyrkomöte. Mycket givande och inspirerande dagar!

Från Church of England mötte vi Dr Callan Slipper. Han berättade övergripande om bland annat engelska kyrkans struktur och den anglikanska kyrkan i världen samt om vad Church of England är och hur de arbetar med lärande. Vi fick ett långt och givande samtal med honom om olika intressanta frågor.

Vi var på två intressanta församlingsbesök. Det första i St Marylebone Church där vi mötte kyrkoherde Stephen Evans. Vi fick kolla på kyrkan och höra mer om deras arbete och ekonomiska förutsättningar. Hur det är att behöva stå inför mycket stora renoveringsbehov utan några större intäkter. Dessutom kunde han berätta en hel del kring övertalighet av kyrkor och hur de tas ur bruk och används på andra sätt. Han ansvarar för två skolor och har ca 20 terapeuter anställda. Ett besök som gav oss mycket inspiration och förståelse för engelska kyrkans förutsättningar.

Det andra besöket var i St Johns Wood Church där vi fick träffa kyrkoherde Anders Bergquist och komminister Kristina Andréasson. En engelsk församling med två präster som talar svenska. Intressant att möta två församlingar som ligger nära varandra men som ändå har olika förutsättningar. Vi fick lära oss mer om olika kyrkliga traditioner och hur de lever sida vid sida. Hur de olika församlingarna hjälper varandra och genomför den verksamhet som de är bra på. Men också hur lokaler kan användas och hyras ut till skolverksamhet varje dag för att på kvällen användas till församlingsverksamhet. En viktig del i att få ekonomin att fungera.

Vi har också fått möta Svenska kyrkan i London och kyrkoherde Eric Muhl och flera andra ur personalen för att se hur en svensk församling fungerar utomlands. Mycket nyttigt och intressant, och så roligt att se hur många volontärer som hjälper till på olika sätt. Kyrkan blir en viktig mötesplats för många personer nästan varje dag i veckan.
Vi är mycket glada att över att ha fått vara på plats och se verksamheten och vill särskilt tacka Eric, personalen och alla volontärer för de goda bullarna, den goda maten och det varma välkomnandet. Tack för att vi fick komma och tack för all hjälp!

Många goda tankar och intressanta samtal tar vi med oss i vårt fortsatta arbete i kyrkomötet, och på alla de håll vi är engagerade i Svenska kyrkan!

Lämna ett svar

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>