Amanda föreslagen till ny ordförande

POSKs valberedning har avslutat sitt arbete och föreslår nu att Amanda Carlshamre väljs till ny ordförande för POSK, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

Inför årsmötet 2018 aviserade Hans-Olof Andrén att kommande år skulle bli hans sista som ordförande för POSK. Därmed startade också valberedningens arbete med att hitta en efterträdare. Hans-Olof som var med redan när POSK bildades 1987 valdes till ordförande 2003 och har innehaft den posten i 16 år.

Valberedningen och dess sammankallande, Sofia Särdquist, satte igång en omfattande process för att hitta ett förslag till ny ordförande. Samtliga stiftsföreningar har involverats genom att utse referenspersoner till valberedningen och de har fått lämna förslag på kandidater. Arbetet har nu slutförts och valberedningen har enhälligt föreslagit Amanda Carlshamre till ny ordförande för POSK.

Amanda är uppvuxen i Skara men bor sedan ett antal år i Stockholm. Vid kyrkovalet 2017 valdes hon in som ledamot i kyrkomötet för POSK och är också idag ersättare i POSKs styrelse. Hon studerar till diakon och har en bakgrund som bland annat förbundsordförande för Svenska Kyrkans Unga. Amanda är också engagerad ekumeniskt inom Sveriges kristna råd och sitter i styrelsen för Sveriges Kyrkosångsförbund.

Den 4 maj 2019 samlas POSKare från hela landet till årsmöte i Stockholm, då kommer också POSKs nya ordförande att väljas.

En kommentar till “Amanda föreslagen till ny ordförande”

Lämna ett svar

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>