fbpx

POSK satsar på språklig mångfald

Om en månad är det kyrkoval. Då avgör Svenska kyrkans medlemmar vilka grupper och personer som ska styra kyrkan under de kommande fyra åren. Inför valet satsar POSK (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan) på språklig mångfald och presenterar ett stort antal versioner av sitt program.

För POSK är det självklart att mänsklig mångfald är en rikedom och en möjlighet. Det handlar om att kyrkan mår bra av att rymma många olika teologiska inriktningar, och om att det är en självklarhet att kyrkan ska motverka all form av diskriminering. Men det handlar också om den rikedom som ryms i människors olika bakgrunder och erfarenheter, vilket inte minst kommer till uttryck i att vi talar olika språk.

– POSK har idéerna för framtiden och vill leda utvecklingen i riktning mot en kyrka som rymmer mångfald och präglas av respekt. Därför satsar POSK på att du som ska rösta i kyrkovalet kan ta del av POSKs program på ditt hjärtas språk, säger Helena Taubner som är engagerad i POSK och arbetar som forskare om språk, mångfald och identitet.

– Vårt språk är oerhört nära förknippat med hur vi ser på oss själva. Att kunna uttrycka sig, eller ta del av information, på sitt eget språk är en fråga om identitet och delaktighet, och därmed i förlängningen om hälsa. Dessutom är den en demokratisk rättighet, fortsätter Helena Taubner. Därför är det centralt att Svenska kyrkan fortsätter satsa på och utveckla det flerspråkiga arbetet, både i de lokala församlingarna och på stifts- och riksnivå.

Som en del av detta viktiga arbete presenterar POSK sitt program inför kyrkovalet på flera olika språk. Utöver svenska finns programmet att läsa på engelska, finska, meänkieli, samiska (nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska) och romani (resanderomani och romani kelderash). Språken är valda med utgångspunkt i minoritetsspråken.

Helena Taubner
Foto: Rickard Taubner

Ett språk som inte har formell minoritetsspråksstatus, men som i många sammanhang jämställs med minoritetsspråken, är det svenska teckenspråket. Inom Svenska kyrkan finns flera olika grupperingar av personer som tecknar, och POSK menar att det är en självklarhet att de ska ha tillgång till information på sitt modersmål. Därför finns även en teckenspråkig version av POSKs program.

Utöver att ha ett annat modersmål än svenska finns det en mängd anledningar att personer kan ha behov av anpassade texter. Därför finns POSKs program också på lättare svenska och som uppläst text i ljudform. Målgrupperna för dessa versioner av programmet är bland annat personer med funktionsnedsättningar och personer som lär sig svenska.

– POSK arbetar för en fri kyrka. Vi vill se en kyrka där vi gläds över mångfalden, möter varandra med respekt och talar tydligt om Jesus Kristus.
Därför är språklig mångfald en självklarhet för POSK, säger Helena Taubner.

POSKs program på olika språk finns här: www.posk.se/hjartats-sprak

Kontaktperson:
Victor Ramström,
info@posk.se,
070-471 07 40

Lämna ett svar

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>