fbpx

En ny småskrift

Svenska kyrkan – identitet & organisation

Hur kommer det sig att Svenska kyrkan styrs som den gör? Varför beslutar företrädare för politiska partier i frågor som rör kyrkan? Vilken är kyrkans egentliga identitet och på vilka sätt kan det märkas tydligare i Svenska kyrkans organisation?

Det finns flera frågor som är särskilt viktiga för POSK, frågor som kan vara svåra att sätta sig in i utan att ha fått en förklaring till varför POSK tycker som vi gör. Ett exempel är hur vår kyrkas egen kyrkosyn kommer till uttryck i Svenska kyrkans organisation.

I det vi kallar småskrifter samlar vi texter som beskriver olika frågor lite djupare. En del småskrifter är längre, några är kortare, men de ger alla några olika infallsvinklar på de frågor vi anser är viktiga för Svenska kyrkan.

I detta häfte publicerar vi en text skriven av Erik Eckerdal, där han beskriver Svenska kyrkans identitet och organisation. Erik visar på behovet av en enklare organisation och en tydligare kyrka som gestaltar trovärdigt ansvarstagande och en äkta identitet till grund för den demokratiska kyrka som alla Svenska kyrkans medlemmar är del av.

Erik Eckerdal är teol. dr. i ekumenik vid Uppsala universitet och direktor för Samariterhemmet diakoni i Uppsala. Han är ersättare i POSKs riksstyrelse.

Såhär läser du småskriften:

Här nedan kan du läsa den tredje småskriften, Svenska kyrkan – identitet & organisation, direkt i webbläsaren.
Du kan också ladda ned den som PDF-version och läsa den i din dator, surfplatta eller telefon.

Trevlig läsning!

Nedladdningsbar PDF:
Svenska kyrkan – identitet & organisation

 

2 kommentarer till “En ny småskrift”

  1. Stig Axelsson

    Jag har läst denna skrift med stor behållning. Känner oro för att Svenska kyrkan fortfarande är beroende av av partipolitiskt tänkande som måste anses vara förlegat. Kyrkan lever fortfarande farligt. Jag tänker inte minst på nya politiska grupperingar med värderingar som är helt främmande för kyrkolivet som har tagit sig in i beslutande församlingar. Häftet bidrar till kännedom om det historiska perspektivet inte minst från 1930 och framåt och skapar en god grund för det förändringsarbete som bör prägla POSK. Erik skriver på ett fint sätt om enskilda personer som betyder mycket som har en partipolitisk etikett men som istället borde kunna vara engagerade utan dessa etiketter. Tack Erik för ditt gedigna arbete. Stig

Lämna ett svar

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>