Inför kyrkomöte 2017 session II

Om en vecka har årets kyrkomöte session II börjat. Då pågår debatterna för fullt under måndag till onsdag för att sedan på onsdag och torsdag är det dags för beslut/votering på alla motioner som inkommit till kyrkomötet. Årets viktigaste fråga och som fått mest tid till debatt i arbetsplanen är ju inte särskilt förvånande Kyrkohandboken. Vill du följa debatten kring kyrkohandboken ska du rensa i ditt schema under tisdagen den 21 november för den dagen är det planerat att debattera frågor för Gudstjänstutskottet. Har du inte möjlighet att följa debatten på plats i Uppsala går det bra att följa den via nätet.

För att underlätta under dagarna så följer debatterna utskotten och först ut på måndag morgon är frågor rörande budgetutskottet, alltså budget för kommande mandatperiod och årsredovisning 2016. Därefter följer kyrkolivsutskottet, där bland annat motionen från Niklas Grahn (POSK) rörande könsfördelning i Svenska kyrkan tas upp. Under eftermiddagen och kvällen är dags för tillsyns- och uppdragsutskottet, kyrkorättsutskottet, ekonomi- och egendomsutskottet och dagen avslutas med ekumenikutskottet.

Tisdagen är helt och hållet avsett för gudstjänstutskottet och kyrkohandboken. Dagen följer beslutsblocken för att lättare kunna följa debatten och att alla pratar om samma del av Kyrkohandboken. Vill du veta exakt hur blockens indelning ser ut hittar du det här i ”Arbetsplan för session 2 2017

På onsdagen börjar det med ett beslutspass på förmiddagen där måndagens frågor ska tas. Efter lunch är det dags för organisationsutskottet där POSKs motioner kring indirekta val kommer att tas upp. Torsdag är det dags för beslut kring Kyrkohandboken och övriga frågor som ännu inte tagits upp till beslut.

Vill du läsa mer om kyrkomötet finns allt här. Det kan ju vara svårt att följa alla debatterna hela tiden men har du i alla fall tittat igenom schemat så och läst handlingarna kring dina hjärtefrågor så ökar möjligheten att faktiskt kunna följa åtminstone just den debatten.

Lämna ett svar

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>