fbpx

Kulturarvet

Ni som finns på instagram ni följer väl Svenska kyrkans konto @kulturarvet!

Där delas bilder och texter som visar på bredden och djupet av Svenska kyrkans kulturarv. På köpet så blir du uppdaterad om våra kyrkor och lär dig bland annat geografi, historia och kyrkliga symboler.

Vill du testa dina kunskaper om kulturarvet så finns det detta på Facebook. Perfekt litet pyssel en sommardag! Jag är ganska nöjd med mina 10 rätt av 13, även om det borde vara 11 för jag var lite för snabb på att svara på en fråga så jag klickade i fel alternativ och det insåg jag en halv sekund försent!

Innan du testar dina kunskaper kanske du vill läsa på lite extra på Svenska kyrkans webb för att lyckas ännu bättre än mig.

Filmen ”De kyrkliga kulturarven” har producerats av Stockholms stift och är en del av Svenska kyrkans kulturarvsarbete. Jag har tyvärr inte hunnit med att titta på hela, och för tillfället befinner jag mig på resande fot så jag vill inte slösa bort hela min surfpott på filmen så jag tar tacksamt emot en recension!

Stockholms stift arbetar med kyrkoantikvariska frågor utifrån ett styrdokument med handlingsplan för att öka kunskapsnivån kring de kyrkliga miljöerna, både inom och utom Svenska kyrkan. Läs mer om det här: https://internwww.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/kulturav

Det är ett viktigt och nödvändigt arbete allt detta men samtidigt tycker jag att det inte får glömmas bort att kyrkan är människorna som är där, inte byggnaden i sig. Även om byggnaden är viktig för många människor. Gud finns överallt så det behövs ingen kyrkobyggnad för att fira gudstjänst.

”Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” (Matt 18:20)

 

Ur POSK’s program:

Det är viktigt att kontakten mellan kyrkan och kulturlivet breddas och att kyrkorummet utformas och ger utrymme för vårt behov av att tolka tron. Så har skett i alla tider, och det är viktigt att det fortsätter så att inte enbart äldre tiders trostolkning kommer till uttryck. Det samtida kulturlivet ska ges möjligheter att samspela med nutidens tro. Svenska kyrkans kulturstipendier är ett sätt. Församlingen bör samverka med det lokala kulturlivet på många sätt.

Svenska kyrkans kulturarbete behöver utvecklas och förnyas. Vi måste i dialog ständigt söka nya språk för vår kristna tro. Här är också internationella kontakter viktiga. […]

Våra kyrkor och kyrkogårdar är viktiga kulturarv som POSK vill värna. Svenska kyrkan har också tillgångar i form av jord, skog och värdepapper. POSK vill genom en klok förvaltning av kyrkans egendom och ekonomiska medel bevara dessa värden och därigenom skapa förutsättningar för en aktiv församlingsverksamhet. Förvaltningen av såväl stiftets egendom som prästlönetillgångarna ska lyda under stiftsstyrelserna och lämpligen handhas av ett egendomsutskott där ledamöter utanför styrelsen kan ingå. […]

Under mandatperioden 2018-2021 kommer POSK att verka för: […]

att värna det viktiga kulturarv som utgörs av bland annat kyrkor och kyrkogårdar, och

att hålla kyrkor öppna med hög tillgänglighet.

att stiften ska erbjuda kompetens inom byggnadsvård, underhåll och drift, till exempel beträffande energieffektivitet och inomhusklimat.

 

Foto: PGphoto/Patrik Gineman

En kommentar till “Kulturarvet”

Lämna ett svar

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>