fbpx

Blott i det öppna

På dagens mässa i Brukskyrkan i Hörnefors sjöng vi psalm 90 Blott i det öppna och jag kände mig så glad och tacksam över att få tillhöra Svenska kyrkan – och POSK, där denna hållning är så levande.

”Blott i det öppna har du en möjlighet.
Låser du om dig kvävs och förtvinar du.”

Som jag ser det är det Svenska kyrkans styrka att vi alla får plats, det finns en mångfald av teologiska tolkningar och tankar och vi tar vara på dessa på ett respektfullt sätt. Jag vill verkligen inte att vi alla ska tycka och tänka på samma sätt, för tänk så tråkigt det skulle vara.

Även om det finns de som tolkar bibeln väsensskilt från mig så är vi precis lika välkomna. Och vi respekterar varandra. Det är också nyttigt att ibland få utsättas för andras tolkningar.

”Ut i det fria skall du med Herren gå.
Kraften fullkomnas mitt i din svaghet då.”

Dagens rubrik är ”Efterföljelse” och den sjätte söndagen efter trefaldighet uppmanar oss att vandra efter Kristus likt pilgrimer. Vi leker så att säga ”Följa John” med Jesus, där Jesus är vår ständige John. Men för att bäst kunna följa efter måste vi vara nära Jesus annars blir det lätt att du tolkar någon annans tolkning. (Och det var ju inte viskleken vi skulle leka …)

”Leva i världen omvänd till verklighet,
vänd mot Guds framtid, följd av hans trofasthet.
Mörkret du möter aldrig i ensamhet.
Blott i det öppna ligger din möjlighet.”

Var öppen och håll Jesus nära så är du aldrig ensam. Vid tveksamheter fråga dig Vad skulle Jesus göra? så är du snart på rätt stig igen. Så nu ska jag vara med min familj för det är vad jag tror att Jesus skulle göra denna härliga sommar-söndag.

Ur POSKs program:

Teologisk mångfald och respekt

Liksom de stora kyrkorna i världen rymmer Svenska kyrkan många andliga traditioner. POSK ser mångfald som en rikedom och vill verka för respekt, förståelse och möten. POSK-grupperna lokalt, i stiften och på riksnivå vill vara mötesplatser i kyrkan där en förtroendefull dialog kan föras och en stark gemenskap kan uppstå trots skilda bakgrunder och traditioner. Det är en styrka att det ryms många olika sätt att förstå och tala om Gud.

Bibel och bekännelse är grundläggande och omistliga för Svenska kyrkans identitet. Liksom i kristenheten i övrigt ryms inom Svenska kyrkan och därmed inom POSK skilda syner på hur bibeln och Guds fortsatta uppenbarelse ska tolkas i vår tid. POSK stöder och verkar för respektfulla samtal mellan företrädare för olika riktningar inom kyrkan. För kyrkans trovärdighet är det nödvändigt att skapa goda förutsättningar att hantera interna meningsmotsättningar. Detta ger även bättre möjligheter att verka ekumeniskt, både nationellt och internationellt.

Under mandatperioden 2018-2021 kommer POSK att verka för:
att traditioner och fromhetsriktningar som ryms inom Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära ska kunna utövas och utvecklas
att en generös attityd ska prägla mötet mellan grupper med skilda uppfattningar inom kyrkan
att samtalsklimatet i Svenska kyrkan präglas av respekt för varandra och varandras olika åsikter

Lämna ett svar

XHTML: Du kan använda dessa taggar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>