World Humanitarian Day 19 augusti

Den 19 augusti är det FN:s Internationella dag för humanitärt arbete.

Svenska kyrkan internationella arbete har spelat in en liten film om en del av deras verksamhet.

Du kan läsa mer om Svenska kyrkans internationella arbetet här>>

FN har också gjort en liten film och den kan du se här


FN uppmanar oss att dela alla goda gärningar. Det kan du göra här: http://www.worldhumanitarianday.org/

Vad bidrar du eller din församling med?

Ur POSKs vision och program:

I en levande församling tar sig tron uttryck i kärlek och praktisk diakonal omsorg. Församlingsdiakonin är omistlig, och innebär att stå på de utsattas sida och vara deras röst i kyrka och samhälle. Nöden är skiftande och behoven är stora, och ska inte och kan inte mötas endast av församlingens anställda. Diakonen är ett barmhärtighetens tecken, som ska inspirera och stödja alla att ha omsorg om varandra. (…)

Svenska kyrkans internationella arbete finansieras med insamlade medel, gåvor, anslag samt bidrag från till exempel Sida. POSK anser att de administrativa kostnaderna helt ska överföras till Svenska kyrkans
nationella nivå, så att inga insamlade medel behöver användas till administrativa kostnader i Sverige. Arbetet med opinionsbildning är viktigt och bör fortsätta, liksom stödet att rekrytera och utbilda internationella ombud i församlingarna och stödet till vänförsamlingsprojekt. POSK anser att pastoraten bör anslå medel till internationell diakoni och mission. Det är angeläget att lära av och stödja internationella kontakter.