Palmsöndagen

Det finns två ”goa gubbar”, två kristna som driver en webbsida som heter skitguys.com som gör små filmer som går att använda i församlingen. Nu är filmerna på engelska så det är väl lite mer begränsat för gudstjänsterna i Sverige – även om många klarar av att följa med.

Denna video berättar om Palmsöndagen. Sett ur en lärjunges perspektiv. Matt.21:1-11

Även den här filmen berättar om palmsöndagen. Kanske lite mer humoristiskt, men med ett mycket varmt och gott hjärta.