fbpx

Torsdagar i svart

Kampanj: Thursdays in Black (Torsdagar i svart)

I krig och konflikt är våldtäkt ett vanligt vapen som en del av krigföringen. Även här i Sverige utsätts kvinnor, och män, för könsbaserat våld. Kyrkornas globala vecka ansluter sig i år till den internationella kampanjen ”Thursdays in Black", som vill utmana de attityder och strukturer som är orsaken till våld och våldtäkt.

Kyrkornas globala vecka: Torsdagar i svart>>

I samband med den senaste generalförsamlingen i Busan i november 2013 så väckte Kyrkornas världsråd (KV) nytt liv i kampanjen och utlyste torsdagen under konferensen som en dag att klä sig i svart.

Kampanjens mål är att vi alla motverkar attityder som orsakar våld och våldtäkter. Idag är detta mer aktuellt än någonsin. Frågan om ett ”nej” är ett ”nej” är alltid aktuell. I många länder finns fortfarande en ålderdomlig syn på kvinnans sexualitet som mannens egendom och i Uganda så har presidenten nyss skrivit på en lag som kan ge livstids fängelse för en HBTQ-person. Liknande lagar finns i andra länder som t ex Nigeria.

Att våldtäkt används som ett vapen i konflikt är allmänt känt, men fortfarande så räknar man knappast in samhällskostnaden för detta förödande vapen när man ska beräkna kostnaden för världens vapenhandel.

Kyrkornas globala vecka: Veckans porträtt>>

Svenska kyrkans internationella arbete: Thursdays in Black>>

Dagen: Svart klädsel för utsatt kvinnor>>

Equmeniakyrkan: Svartklädd för att bekämpa våldet>>

Från POSKs vision och program>>:
POSK anser att det ekumeniska arbetet ska drivas vidare med kraft. Detta sker nationellt i Sveriges Kristna Råd. Det görs även genom stöd åt lokalt ekumeniskt arbete för att stärka den kristna gemenskapen. Det sker också internationellt inom Kyrkornas världsråd (KV) och Lutherska världsförbundet (LVF).