fbpx

Sälj inte mitt hus, sälj deras!

I går kunde man på nyheterna höra att Svenska kyrkan gjort en fastighetsutredning och att församlingarna bör sälja en del av sina fastigheter för att spara pengar.

– I dag lägger vi ner ungefär 27 procent av kyrkoavgiften på fastighetsförvaltning. Det är klart att vi skulle önska att vi kunde lägga kanske mindre pengar på fastighetsförvaltning och mer på att sköta den grundläggande uppgiften, säger Lars Johnsson som är utredningens ordförande.

Sveriges Radio: Utredning: Svenska kyrkan bör sälja fastigheter>>

Den minnesgode kommer ihåg att Svenska kyrkan just nu har en utredning igång som är en utredning om Svenska kyrkans fastighetsförvaltning och utjämningssystemet, den så kallade "Utjämningsutredningen".

Svenska kyrkan: Utredning om Svenska kyrkans fastighetsförvaltning och utjämningssystem>>

Det är en parlamentariskt tillsatt utredning och från POSK har vi med Per Lindberg. I januari, på kyrkodagarna, berättade han om utredningen. Du kan se här vad Per berättade då.

POSK Kyrkodagar 11-12 januari 2014 Per Lindberg from POSK En fri röst i kyrkovalet! on Vimeo.

Den 15 april 2015 ska utredningen vara klar och ligga på kyrkostyrelsens bord. I samband med kyrkoeftermiddagen 8 februari 2015 kommer Per att berätta mer.

Här kan du läsa rapporten från augusti 2014 med kartläggning av Svenska kyrkans fastigheter.

 

 

Utredningen som ska lägga fram sitt förslag den 15 april 2015 handlar inte bara om fastigheterna. Den handlar också om det komplicerade utjämningssystemet som Svenska kyrkan har som bygger på en stor mängd olika komponenter och som fördelar pengarna mellan stiften och församlingarna i ett ganska omfattande system.

Det här kommer givetvis att påverka församlingarna och stiften ganska mycket när det blir nya förutsättningar. Beslutet om ett nytt system kommer att fattas på kyrkomötet 2016, enligt den plan som ligger.

Ur POSKs vision och program:
POSK anser att all förvaltning av egendom i kyrkan ska göras i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar. Förvaltarskapet i bibeln utmärks av att vi av Gud har fått gåvor, som både vi och våra medmänniskor ska ha glädje av. Att förvalta dessa Guds gåvor är ett uppdrag som sträcker sig mot framtida generationer. POSK menar därför att all egendoms- och kapitalförvaltning ska vara långsiktig, effektiv och bedrivas på ett etiskt och ekologiskt ansvarigt sätt.
(…)
Våra kyrkor och kyrkogårdar är viktiga kulturarv som POSK starkt vill värna. Svenska kyrkan har också tillgångar i form av jord, skog och värdepapper. POSK vill genom en klok förvaltning av kyrkans egendom och ekonomiska medel bevara dessa värden och därigenom skapa förutsättningar för en aktiv församlingsverksamhet.