fbpx

Kyrkan och hållbar kommunikation

Jag var i går eftermiddag på ett föredrag om "PR och Hållbarhet". Det var ett föredrag hos PR-firman Long Tall Sally>> som jobbar med företags hållbarhetsfrågor, PR och kommunikationsstrategier.

Många företag jobbar ju i dag med hållbarhetsfrågor. Det kan vara miljöfrågor, ekonomifrågor och samhällsfrågor, alla med ett hållbarhetsperspektiv – frågor som kanske inte är företagets primära uppgift, men där de väljer att profilera sig. De vill göra vinst och de vill göra gott – och det ska inte finnas någon motsättning i det.

Det här föredraget var givetvis ur ett PR och kommunikationsperspektiv och la inga andra värderingar i själva sakfrågorna. Det handlar om hur ett företag kan hitta sin hållbarhetsfråga och därmed skapa förutsättningar för trovärdig och intresseväckande kommunikation samt ett framgångsrikt PR-arbete.

Long Tall Sally har precis kommit ut med en bok där de beskriver allt detta>>. (Och de låter hela behållningen av boken gå till Räddningsmissionen i Göteborg)

Som vanligt när jag är på liknande föredrag så sätter min tanke igång. Hur blir det här om jag översätter det på Svenska kyrkan? Hur blir det om jag översätter det på POSK?

När det gäller organisationen POSK så blir det nog en diskussion och tankar som jag vill lyfta med styrelsen och informationsgruppen.

Men jag tänker på Svenska kyrkan. Vad är Svenska kyrkans hållbarhetsfråga?

  • Var kan Svenska kyrkan vara/var är kyrkan trovärdig när vi talar om hållbarhet?
  • Vad är viktigt för våra medlemmar och andra intressenter?

Ett transportföretag skulle kanske koncentrera sig på utsläpp, miljö, energi. Ett livsmedelsföretag kanske på tillsatser, förpackningar osv.

Men Svenska kyrkan? Ja, jag skulle säga Jesus Kristus! Det är vår hållbarhetsfråga. Utan Jesus – inget! För frågan om hållbarhet måste vara trovärdig för oss och vara intressant för våra medlemmar och andra intressegrupper.

För oss som är med i kyrkan och går i gudstjänster och hör ordet, ber, läser, lovsjunger och gör ordet (låter ordet bli handling) så är det så självklart att det är Jesus som är hållbarhetsfrågan för kyrkan. Eller hur?

Då kan vi återvända till Jonas Bromanders undersökning, vad medlemmarna (det vill säga alla medlemmar, inte bara de som går i kyrkan) tycker är viktigt att kyrkan gör. Där hans undersökning säger att medlemmarna tycker att socialt arbete är mycket viktigare än andlighet. (Läs bloggposten här>>)

Men för mig handlar det om att höra ordet och att göra ordet. Och att vi inte bara kan göra ordet utan att också höra det. Så de två sakerna är för mig sammanlänkade och hör ihop!

Och jag skulle önska att vi i Svenska kyrkan vågade prata mer om vår hållbarhetsfråga – Jesus Kristus.

Ur POSKs vision och program:
POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.