fbpx

Gladare kristna?

Tidningen Dagen skriver i dag om en undersökning som gjorts i USA på Baylor University i Texas. Om jag förstår det rätt så har man undersökt hur och om bön påverkar den mentala hälsan.

Tidningen Dagen: Synen på Gud avgörande för mental hälsa>>
Christian Today: How you view God affects your prayer life and mental health>>
Bio-Medicin: Anxiety and amen: Prayer doesn’t ease anxiety disorders for everyone, Baylor study finds>>

Och bön påverkar positivt – om personen som ber har en kärleksfull och stöttande Gud, som bär personen. Då mår personen bättre. Men om personen inte har denna personliga kopplingen till Gud så blir inte den mentala hälsan bättre, även om man ber.

För mig blir det tydligt hur viktigt det är att vi pratar om en personlig Gud. En Gud som hör, gör och förstår. En Gud som inte bara är ett ytskikt utan något som berör och rör mig och mitt liv och som vill något i mitt liv! Som skakar om.

Ur POSKs vision och program:
För en öppen folkkyrka är det angeläget att skapa relationer med så
stora delar av befolkningen som möjligt. Detta sker genom de kyrkliga handlingarna vid avgörande tidpunkter i människors liv – dop, konfirmation, vigsel, begravning – och genom själavård, diakonal/social verksamhet, undervisning, kulturaktiviteter samt delaktighet och ansvarstagande i samhället. Centrum i kyrkans liv är gudstjänsten – utan gudstjänst ingen kyrka.