16 på listan

16 personer har tackat ja till att ställa upp i biskopsvalet i Växjö stift. Vilka det slutligen blir som är med i nomineringsvalet avgörs den 27 september.

 • Jan-Olof Aggedal, 53 år, TD, kyrkoherde i Lomma församling, kontraktsprost i Bara kontrakt
 • Hans Almer, 62 år, TD, FM, stiftsadjunkt med ansvar
  för teologiskt och strategiskt utvecklingsarbete för församlingar och
  pastorat i Göteborgs stift
 • Tomas Fransson, 46 år, TD, komminister i Vetlanda pastorat
 • Anders Göranzon, 54 år, PhD, präst, utsänd av
  Svenska kyrkan som universitetslektor i praktisk teologi vid University
  of KwaZulu-Natal, Sydafrika
 • Anna Hult, 41 år, komminister i Ryssby pastorat, kyrkoherde i Ryssby pastorat from 1 januari 2015
 • Kjell O Lejon, 56 år, TD, PhD, MA, präst, professor i religionsvetenskap med inriktning mot historisk teologi vid Linköpings universitet
 • Patrik Magnusson, 41 år, FM, kyrkoherde i Jämjö pastorat
 • Monica May, 54 år, kyrkoherde i Eskelhems pastorat, hedersprost
 • Christopher Meakin, 57 år, TD, präst, chef för ekumenikenheten på kyrkokansliet i Uppsala, prost
 • Fredrik Modéus, 50 år, församlingsherde i Lunds domkyrkoförsamling, doktorand i systematisk teologi
 • Thomas Petersson, 46 år, domprost i Växjö stift
 • Ann-Christine Roxberg, 62 år, präst, föreläsare
 • Lars Gunnar Selinder, 53 år, FM, präst, pastoralchef i Växjö pastorat (norra delen)
 • Katarina Toll Koril, 51 år, kanslichef Växjö stiftskansli, prost
 • Peter Wickström, 52 år, stiftsadjunkt för strukturfrågor i Växjö stift
 • Peter Wänehag, 56 år, kyrkoherde i Kalmar pastorat, hedersprost

Allt om nomineringsvalet:

https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift/nomineringsval

Alla nominerade kandidater (och vilka som tackat nej till nominering):

https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift/nominerade-kandidater

Tidsplanen för biskopsvalet i Växjö:

https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift/tidsplan

Kyrkans Tidning: http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/16-har-tackat-ja-till-nominering-i-vaxjo-biskopsval

Dagen: http://www.dagen.se/nyheter/nagon-av-dem-kan-bli-biskop-i-vaxjo-stift/