Uppsala stift 850 år

Den här helgen kommer det att vara stort firande i Uppsala stift som fyller 850 år.

Uppsala stift Läs programmet här>>

Kyrkans Tidning: Så firar Uppsala stift 850 år>>

– År 1164 kom alvastramunken Stefan till katedralen i Gamla Uppsala. Han hade då blivit smord till ärkebiskop i Sens i Frankrike av påven Alexander den III. Därmed blev Uppsala stift ärkesäte och de svenska stiften bildade en egen kyrkoprovins – ursprunget till Svenska kyrkan i dag.

På söndag kommer jag att delta i gudstjänsten i Gamla Uppsala kyrka. Jag får återkomma och berätta om det.