Chatta med jourhavande präst

I tidevarv där de sociala medierna finns i princip i varje persons ficka utökar Svenska kyrkans sina möjligheter att nå jourhavande präst. Så här skriver man i sitt pressmeddelande:

MyNewsDesk: Nu kan man chatta med jourhavande präst>>

Jourhavande präst i Svenska kyrkan utökar sin tjänst genom att öppna två nya kanaler för kontakt. Från och med måndag är det möjligt att chatta med och skriva digitalt brev till Jourhavande präst.

Den 1 september öppnar Jourhavande präst två nya kanaler på nätet: chatt och digitalt brev. På svenskakyrkan.se/jourhavandeprast kan man nå Jourhavande präst via en chatt, måndag-torsdag mellan kl 20-24, eller skriva ett digitalt brev och få svar inom 24 timmar. Ingenting av det som skrivs sparas och prästen har absolut tystnadsplikt också på nätet. Jourhavande präst via telefon når man som förut via 112 varje dag kl 21-06.

Nollvision för självmord
– Idag kommunicerar många, framförallt unga, mer via nätet än via telefon.  Därför är det viktigt att det också ska finnas möjlighet att nå Jourhavande präst via Internet, säger Monica Eckerdal, nationell samordnare för Jourhavande präst.
– Genom att utöka Jourhavande präst med ytterligare två kanaler vill Svenska kyrkan bidra till att samhällets nollvision för självmord kan bli verklighet. Antalet självmord har ökat och det är djupt oroande, säger hon.

Hjälp för döva
De utökade tjänsterna förbättrar kontakten med till exempel döva som tidigare behövt tolk i sin kontakt med Jourhavande präst. Att utöka tjänsten med två kanaler är ett sätt att erbjuda större möjlighet till kontakt och stöd när det krisar och livet känns tungt.

Bra att Svenska kyrkan använder fler kanaler så att människor kan få möjlighet att få andlig och själslig hjälp i svåra stunder.

Ur POSK vision och program:
I en levande församling tar sig tron uttryck i kärlek och praktisk diakonal omsorg. Församlingsdiakonin är omistlig, och innebär att stå på de utsattas sida och vara deras röst i kyrka och samhälle. Nöden är skiftande och behoven är stora, och ska inte och kan inte mötas endast av församlingens anställda. Diakonen är ett barmhärtighetens tecken, som ska inspirera och stödja alla att ha omsorg om varandra. POSK anser att det bör finnas minst en diakon i varje pastorat.

Foto: Gustaf Hellsing/IKON