fbpx

Yes! Äntligen!

Vi som sitter i kyrkomötet har i minst tre år av fyra inte kunnat vara med på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Detta på grund av att  nästan alltid krockar med kyrkomötet.

Ofta har flera biskoparna åkt ner till Göteborg och bok- och bibliotek eftersom de på ett eller annat sätt medverkar. Det innebär att de lämnar kyrkomötet (där de har närvaroplikt) och de lämnar de utskott där de sitter.

Svenska kyrkan är den enskilt största utställaren på Bok- och biblioteksmässan. Det är också Svenska kyrkans största arrangemang på någon annans arena och under de fyra dagarna möter Svenska kyrkan en stor mängd människor i sin monter.

I många år har jag försökt att få kyrkomötet att flytta på sig. Bok- och biblioteksmässan infaller alltid lönehelgen i september. Eftersom så många från Svenska kyrkan är involverade i Bok- och biblioteksmässan så vore det bra om det inte krockade med kyrkomötet. Men trots att jag försökt via lobbying och frågor under kyrkomötet att flytta mötet så har det det aldrig fungerat. Presidiet har alltid sagt att mötet måste planeras i så många år i förväg.

Och det förstår jag. Jag har aldrig föreslagit att det ska ske en förändring från ena året till det andra. Men jag har velat att man ska ta hänsyn till detta när man långtidsplanerar. Detta har tydligen inte gått att ordna.

Men nu har jag ju fått möjlighet att vara med och påverka detta själv. Och nu ÄNTLIGEN! Tyvärr gick det inte att ändra 2014, 2015 och 2016. Men 2017 kommer första kyrkomötesveckan äga rum v 40 istället för v 39. Så nu ska vi förhoppningsvis slippa fler krockar.

Trägen vinner ibland!

(Bilden är från den litterära gudstjänsten 2008)