fbpx

Religionens möjligheter att skapa fred – PROCMURA i panelsamtal

Information från Svenska kyrkans intranät>>

Religionens möjligheter att skapa fred

“Religions as possibilities for peace building” är rubriken på det seminarium som äger rum 2 juni i Katedralkaféet, Uppsala. På seminariet medverkar bl a Dr Johnsson Mbillah från PROCMURA (Programme for Christian Muslim Relations in Africa) på besök hos bland annat Svenska kyrkan. Seminariet är öppet för alla.

Dr Johnsson Mbilla håller en kort inledning och därefter samtalar en panel med ärkebiskop Anders Wejryd, generalsekreterare Karin Wiborn (Sveriges kristna råd) och generalsekreterare Eva Christian Nilsson, Svenska missionsrådet. Seminariet hålls på engelska.

PROCMURA grundades 1959 och har en lång erfarenhet inom området och har utvecklat metoder för fredsarbete med kristna och muslimska aktörer.
 
P R O G R A M

Religions as possibilities for peace building

Seminar with Dr Johnsson Mbillah, General Advicer, PROCMURA, Most Reverend Anders Wejryd, Archbishop, Katherine Cash, Project officer Capacity development, Freedom of Religion, SMC. Karin Wiborn, General Secretary CCS, Rev. Dr Christopher Meakin, Secretariat for Theology and Ecumenism

2 June 2014, 17.00 – 18.30 At Katedralkaféet, Domkyrkoplan, Uppsala

Snacks will be served from 16.30. Please register attendance in advance
by e-mail to: annelie.tornblom@svenskakyrkan.se before 2014-05-26
 

  • 16.30 Snacks and mingle
  • 17.00-17.40 Welcome and Introduction to PROCMURA´s ideology and methods. Anders   Wejryd and Johnsson Mbillah
  • 17.40-18.30 Panel discussion and questions  

PROCMURA, Programme for Christian Muslim Relations in Africa, is a Pan African Christian organization dedicated to constructive Christian engagement with Muslims in witness, mutual tolerance and collaboration for peace and peaceful co-existence in the holistic development of the human family. Procmura has been working since 1959 and has long experience in the field and has developed methods for peace work with Christians and Muslims as actors. Procmura runs activities at local, national and regional level.  

Rev. Dr. Johnsson Mbillah is the General Adviser of PROCMURA. He received his doctorate in Islam and Christian-Muslim Relations from Birmingham University.  He has been a member of the team that convened the first African Union (AU) Interfaith consultation on how the AU can work with religious leaders to promote peace in Africa and is still an adviser to AU He has been invited to speak with various  commissioners and parliamentarians in the EU on matters concerning
interfaith and peace work in Africa. Dr Mbillah has met the foreign
ministry in Denmark and Germany to discuss interfaith issues and peace
in Africa.  

Dr Mbillah is frequently invited as guest speaker to different universities in and outside Africa. Dr Johnsson Mbillah has been the adviser in many sensitive situations and has met both political leaders and religious leaders at top level and have a long experience of the African political and interfaith situation. He has recently been invited to the Republic of Central Africa, South Sudan and Nigeria among others.  

Responsible are the Church of Sweden together with the Christian
Council of Sweden (CCS) and the Swedish Mission Council (SMC)  

Läs mer om PROCMURA och deras olika program på deras webbsida här:
http://procmura-prica.org/en/   

Från POSKs vision och program:

Områden med mångkulturell och mångreligiös befolkning är en stor
utmaning. När Svenska kyrkan är minoritetskyrka i ett område behövs nya arbetsformer. Bland våra invandrare finns många kristna. De är en
tillgång som med sina skilda erfarenheter kan berika och inspirera
församlingarnas gudstjänstliv och övriga verksamheter. Att stärka
känslan av att höra till Svenska kyrkan är en uppgift för alla kyrkans
församlingar, även i en mångkulturell omgivning. (…)

Bibel och bekännelse är grundläggande och omistliga för Svenska kyrkans identitet. Liksom i kristenheten i övrigt ryms inom Svenska kyrkan och därmed inom POSK skilda syner på hur bibeln och Guds fortsatta uppenbarelse ska tolkas i vår tid. POSK stöder och uppmuntrar därför samtal mellan företrädare för olika riktningar inom kyrkan. För kyrkans trovärdighet är det nödvändigt att skapa goda förutsättningar för att hantera interna meningsmotsättningar. Detta ger bättre möjligheter att verka ekumeniskt, både nationellt och internationellt.