fbpx

Vem ska kommunicera vad?

Just nu befinner jag mig på Svenska kyrkans KOM-dagar i Upplands Väsby. Det är 350 kommunikatörer från olika delar av Svenska kyrkan som samlats för nätverkande, föreläsningar och seminarier.

Vad jag dock saknar här på dessa dagar är fler präster och kyrkoherdar. För vi pratar om hur viktigt det är att vi kommunicerar och vad vi kommunicerar. Om kyrkans budskap. Och det är väl ändå det som prästerna håller på med?

Prästerna och kommunikatörerna måste jobba tillsammans för att vi ska kunna sprida budskapet! För att kunna stärka varje medlem i vår kyrka att vara bärare av budskapet.

Jag är i alla fall glad att jag är här. Det är viktigt att få träffa vänner och nätverka.

Ur POSKs vision och program:
POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska

• erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
• förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod
• se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
• respektera individen och glädjas åt mångfalden
• vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
• vara en brobyggare mellan kyrkor
• sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

Svenska kyrkans KOM-dagar>>

Jacob Sunnliden: Hur rund är den runda kyrkan?>>

Ewa Almqvist: Varför kommunikation?>>