Svenska kyrkan eller bara församling

Hur tycker du – ska en församling kunna göra reklam för grannförsamlingens gudstjänst på sin facebooksida – även om den råkar krocka med den egna högmässan? Eller?

Personligen tycker jag det. Jag tycker att det är viktigt att visa på mångfalden för dem som läser facebooksidan – särskilt om det händer något extra ovanligt i grannförsamlingen.

Men så är det inte säkert att alla tycker. En del tycker att man bara ska berätta om det som händer i den egna församlingen. Att bara det som sker hos oss är viktigt.

Jag tycker det är så himla viktigt att få visa på att vi i Svenska kyrkan gör så mycket bra, viktigt och intressant. Både det som sker hos den egna församlingen men också hos grannförsamlingen. Genom att dela och länka, dela med sig och generöst berätta så sprider vi budskapet till fler och mer.

Så låt oss inte bli inskränkta och bara tänka mig och mitt – denna församlingen och inget annat. Utan låt oss frikostigt dela med oss av information om sådant som händer utanför våra egna församlingsgränser – även om det krockar med vår egen högmässotid!

Ur POSKs vision och program:
För en öppen folkkyrka är det angeläget att skapa relationer med så
stora delar av befolkningen som möjligt. Detta sker genom de kyrkliga handlingarna vid avgörande tidpunkter i människors liv – dop, konfirmation, vigsel, begravning – och genom själavård, diakonal/social verksamhet, undervisning, kulturaktiviteter samt delaktighet och ansvarstagande i samhället. Centrum i kyrkans liv är gudstjänsten – utan gudstjänst ingen kyrka.

FOTO: IKON