Annandag påsk

Hittade ett ganska roligt filmklipp på YouTube om varför vi firar påsk och vem Jesus var.

 Önskar er alla en fin annandag. Så här står det på Svenska kyrkans webbsida om annandag påsk>>

Annandagens budskap är att den uppståndne Kristus går vid vår sida på vägen och delar vår vardag. Den uppståndne Kristus visar att Gud är en levande Gud, inte alltid igenkännbar. En främling men på samma gång en välbekant vän.

På annandag påsk hör vi flera berättelser om hur den uppståndne Jesus visar sig för lärjungarna. De sitter antingen gömda efter det som hänt under påsken, eller är på väg bort från Jerusalem. En av berättelserna har kommit att kallas för Emmausvandringen. Två lärjungar är på väg bort från Jerusalem och allt som hänt där under de sista dagarna. De två går och samtalar på vägen, så som vi går genom livet och samtalar om glädje och sorg och allt däremellan. Plötsligt slår någon följe med dem. De förstår först inte först vem han är.

Det är Jesus som slår följe med dem, både som främling och vän. Han frågar lärjungarna: Vad är det ni går och talar med varandra om? Kanske berättar evangelisten Lukas det för att visa att Jesus har inte bara gjort något annat eller varit någon annanstans sedan långfredagens död på korset. Han har verkligen varit död, gått ur tiden. Och nu blir det tydligt att det verkligen är döden som han besegrat. Han verkar inte veta vad som hänt. Lärjungarna berättar hela sin berättelse för främlingen om vad de varit med om. Jesus lyssnar till dem och går med dem. Återigen visar Gud sin uppmärksamhet på människolivet och sin delaktighet i det.

Vändpunkten
Det är då det vänder. När de är nästan framme vid byn Emmaus ber de honom att stanna hos dem och äta tillsammans med dem. Det är där de förstår vem han är, han som sätter sig ner och äter. Den de först inte känner igen, men som de nu förstår är Jesus. Den uppståndne Kristus visar sig för lärjungarna på olika sätt. Deras reaktioner är också olika. Några tvivlar på att det är verklighet, någon vill se bevis. Men oavsett deras reaktioner stannar han hos dem och delar deras tillvaro.

Den uppståndne Kristus kanske inte visar sig som vi förväntar oss. Han lever i vardagens situationer. Det kan vara där samtal blir ett samtal om livet. Det kan vara när vi delar måltid eller där en vändpunkt blir till. Det kan vara där hoppet och glädjen väcks eller där hans närvaro blir till stöd och kraft.